• Арыстангалиева Венера Талгатовна

  преподователь, магистр


  ФИО: Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Общий педагогический стаж:11

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: vip.arystangalieva@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: -«Заманауи дидактика», 04.2018, №64; Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындардағы заманауи педагогикалық технологиялары», 09.06.2018, №0280579; «Педагогикалық өлшеулер әдістемесінің негізі», 18.05.2018, №00047

  Научные публикаций: Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тануын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. 10,2011ISBN 0207-547413-15 бб.; Өзін-өзі тану» пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру//Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 81-83 бб.; Инклюзивті білім беру – мәселелері және шешу жолдары // «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 20 қазан, 2016 жыл. ISBN 978-601-266-310-5. 21-22 б

  Преподоваемые дисциплины: педагогика, дефектология

 • Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  преподователь, магистр


  ФИО: Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Общий педагогический стаж: 8

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: baggi_19.90@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: -

  Научные публикаций: «Педагогикалық үдерісте акмеологиялық технологияларды қолдану – 2016 жылдың 29-30 қыркүйегінде Украинаның Переяслав-Хмельницкий қаласындағы Г.Сковорода атындағы мемлекеттік педагогкалық университетінде оздырылған «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясының материалдар жинағы»; «Инклюзивті білім беруде М.Монтессори әдістемесінің маңыздылығы» - 2016 жылдың 20 қазан күні ұйымдастырылған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы; Зерттеу материалдарын пайдалана отырып Құрманғазы күйлерін насихаттау // Қ. Жұбанов атындағы АМУ «Жұбанов тағылымы» атты ІХ х.т.к.,.-Ақтөбе, 30 қараша 2017

  Преподоваемые дисциплины: Педагогика, специальное методика для начальных классов

 • Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  старший преподователь,магистр


  ФИО: Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Общий педагогический стаж:15

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: старший преподователь,магистр

  Е-mail: erniyazova82@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: «Заманауи педагогикалық технологиялары», 21.10.2017, №0216735; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 2.02.2015, №000099; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 05.06.2017, №001796; «Заманауи дидактика», 04.2018, №22; «Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту»,14.04.2016, №217

  Научные публикаций: «VІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Орал, мамыр 2014ж.; «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» п.ғ.д., профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал, 2015ж.; Бастауыш сынып оқушыларының оқу икемділіктерін қалыптастырудың негізгі критерийлері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2014ж. 47-50бет. ; Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников как фактор социализации. «Актуальные вопросы регионального образования» журналы- №13. Саратов, 2014ж.; Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: материалдар жинағы. М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2016. 67-70б.; Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. "Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал,2016 - 57-62б.

  Преподоваемые дисциплины: Основы математики, теория и задачи математики

 • Золотых Ирина Николаевна

  Преподаватель кафедры педагогики и психологии, магистр


  Золотых Ирина Николаевна

  Преподаватель кафедры педагогики и психологии, магистр

  Электронная почта: zolotykh_irina@mail.ru

  Номер телефона: 8-775-373-45-93

  Образование и ученая степень, звание:

  Западно-Казахстанский государственный университет,

  квалификация педагог-психолог, магистр социальных наук

  Стаж педагогической деятельности: с 2014 года.

  Научные интересы:

  Гуманистическая психология

  Экзистенциальная психология

  Аналитическая психология

  Личностно-ориентированная педагогика

  Количество опубликованных работ: 4

  Основные публикации:

  Учебники и учебные пособия:

  Сарсенбаевой Б.И., Капленко В.П., Золотых И.Н. «Методика изучения семьи». Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж- 105 б.

  Статьи в научных журналах:

  · Золотых И.Н., Карнаух Ю.Н Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями в современном образовательном пространстве // Материалы международной научно-практичекой конференции «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования» – I часть. – Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 305 с. стр.71-74.

  · Абугалиева Г.С., Капленко В.П., Золотых И.Н.Теоретическая модель психологической работы по формированию избирательной привязанности у детей-сирот подросткового возраста. // И 62 «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халық, ғыл.-тәжіриб. конф.мат. II б. = «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования»: мат. междунар. научно-практич. конф. II часть. - Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 201 б.

  · Золотых И.Н. Фототерапия – как один из инновационных приемов работы на занятиях самопознания Б-94 // «Білім берудегі инновациялар мен тәжірибе: уақыт талабы» = «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» тақырыбындағы Екінші Республикалық Педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары. - Орал, 2016 – 376 бет. (стр. 293-297)

  Преподаваемые курсы:

  Теория воспитания

  История педагогики

  Социальная педагогика

  Время проведения консультаций:

  Понедельник, среда с 15.00-17.00 часов, № 7 учебный корпус, 414 аудитория

 • Казетова Алия Хамидуллиевна

  К.п.н., старший преподователь


  ФИО: Казетова Алия Хамидуллиевна

  Общий педагогический стаж:25

  Ученый степень: П.ғ.к., старший преподователь

  Ученое звание: П.ғ.к., старший преподователь

  Е-mail: alye@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  · Научные публикаций:«Методические указания по изучению дисциплины «Самопознание»: Әдістемелік құрал – Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы, 2014. – 55 бет., Жалпы педагогика пәнінен тест жинағы /1-2-курс. арн./ Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы – Орал, 2015.

  Преподоваемые дисциплины: Педагогикалық психология, зерттеудің тәжірибесі және әдістері

 • Каиргалиев Темиргали

  старший преподаватель кафедры педагогики и психологии


  Каиргалиев Темиргали

  старший преподаватель кафедры педагогики и психологии

  Номер телефона: 87758111359

  Образование и ученая степень, звание:

  Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина, квалификация – учитель английского языка

   

  Стаж педагогической деятельности: с 1966 года

  Научные интересы:

  английский язык

  педагогика

  психология

  этнопсихология.

  Количество опубликованных работ: 67

  Основные публикации:

  Учебники и учебные пособия:

  · Психология, педагогика және психология мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлім студенттеріне арналған оқу құралы. – Оқу құралы. Орал 2002

  · Психология тестілер жинағы(электронды оқу құралы) БҚМУ, Орал 2011

  · Психологиялық сөздік оқу құралы. БҚМУ Орал-2007-88

  Статьи в научных журналах:

  · Кредиттік оқу жүйесінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың кейбір мәселелері. – «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивтік әдістері» республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдары. Орал 2006-15-16.

  · Ұлттық ойындардың психологияқ ерекшелектері, БҚМУ хабаршысы 1/2011-116-118 б

  · Ойын-дүниетаным құралы, БҚМУ хабаршысы 2/2010-74-76 б.

  · Халық ертегілері және оның психологиялықсипаты. Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі халық аралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 2012ж. Орал. 62-63 б.

  · Салауаттылыққа тәрбиелеудіңпсихологиялық негіздері. «Қазақстан 2050 » стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын нығайту атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфиренциясының материалдары. 28 наурыз Орал 2014жыл.

  Преподаваемые курсы:

  Психология

  Психология развития ребенка

  История психологии

  Социальная педагогика

  Время проведения консультаций:

  Среда, четверг с 15.00-17.00 часов, № 7 учебный корпус, каб. 401

 • Морозова Людмила Владимировна

  Преподаватель кафедры педагогики и психологии


   

  Морозова Людмила Владимировна

  Преподаватель кафедры педагогики и психологии

  Электронная почта: a-alma@bk.ru

  Номер телефона: 8 707 5517 863

  Образование и учёная степень¸ звание: Западно-Казахстанский государственный университет,

  квалификация:учитель русского языка и литературы, английского языка, магистр педагогических наук.

  Стаж педагогической деятельности: с 1996 года

  Научные интересы:

  - гуманистическая педагогика;

  - коммуникативная компетентность;

  - информационная компетентность;

  - нестандартные решения учебно-образовательного процесса.

  Статьи в научных журналах:

  1.Интерактивные методы обучения и их роль в совершенствовании подготовки учащихся современной школы. Материалы международной научно-практической конференции «Национальная образовательная система в условиях глобальной конкуренции: проблемы, приоритеты, перспективы развития» от 30-31 октября 2014 года. С. 117-120.

  2.Психолого-педагогические аспекты в подготовке конкурентоспособных специалистов. Материалы республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», посвященной д.п.н. профессору

  К.Б. Сейталиеву от 12 июня 2015 года. С.78-80.

  3.Технология проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка как средство формирования познавательной активности и личностного развития учеников. Вестник ЗКГУ №3 2016 года.

  Преподаваемые курсы:

  Педагогика

  Психология

  Социальная педагогика

  Методика воспитательной работы

  Время проведения консультаций:

  Вторник, четверг с 15.00-17.00 часов, №7 учебный корпус, 401 аудитория

 • Муканова Нуржанат Ергеновна

  преподаватель кафедры педагогики и психологии


  Муканова Нуржанат Ергеновна

  преподаватель кафедры педагогики и психологии

  Электронная почта: nurzhanat.m@mail.ru

  Номер телефона: 87028519010

  Образование и ученая степень, звание: Западно-Казахстанский государственный университет, квалификация - педагог-психолог, магистр педагогических наук

  Стаж педагогической деятельности: с 2007 года

  Научные интересы:

  Педагогико-психологические условия формирования системы профильного обучения

  Особенности инклюзивного образования

  Педагогика професссионального образования

  Особенности психологического развития в дошкольном возрасте

  Количество опубликованных работ: 25

  Основные публикации:

  Учебники и учебные пособия:

  · Жоғары сынып оқушыларының бейіндік бағдарлы оқыту жүйесін қалыптастыру: Оқу-әдістемелік құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2014ж.

  · Кәсіптік білім беру педагогикасы: Оқу құралы.- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015ж.

  Статьи в научных журналах:

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың әдістемелік жолдары // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №4. Орал,2011. 94-100 бб

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері //«Ізденіс» ғылыми журналы (гуманитарлық ғылымдар сериясы Халықаралық ғылыми-практикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі журналының ғылыми қосымшасы»)№4.Алматы, 2012. 250-253 бб

  · Даярлық топ балаларының түйінді құзіреттілігін дамыту // «№І Калюжный оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Актөбе,2014. 122-125 бб

  Преподаваемые курсы:

  Психолого-педагогическая диагностика личности

  Социальная педагогика

  Психология развития

  История педагогики

  Время проведения консультаций:

  Вторник, четверг – с 15.00-17.00 часов, №7 учебный корпус, 103- аудитория

 • Каиргалиев Темиргали

  старший преподаватель кафедры педагогики и психологии


  Каиргалиев Темиргали

  старший преподаватель кафедры педагогики и психологии

  Номер телефона: 87758111359

  Образование и ученая степень, звание:

  Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина, квалификация – учитель английского языка

   

  Стаж педагогической деятельности: с 1966 года

  Научные интересы:

  английский язык

  педагогика

  психология

  этнопсихология.

  Количество опубликованных работ: 67

  Основные публикации:

  Учебники и учебные пособия:

  * Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по специальности Психология, педагогика и психология. – Учебное пособие. Г. Уральск 2002

  * Сборник психологических тестов(электронное учебное пособие) ЗКГУ, Уральск 2011

  * Учебное пособие по психологическому словарю. ЗКГУ Уральск-2007-88

  Статьи в научных журналах:

  * Некоторые проблемы использования интерактивных методов обучения в кредитной системе обучения. - Материалы республиканской научно-практической конференции» Инновационные технологии обучения и интерактивные методы в вузе". Уральск 2006-15-16.

  * Особенности психологии национальных игр, вестник ЗКГУ 1/2011-116-118 б

  * Игра-инструмент мировоззрения, вестник ЗКГУ 2/2010-74-76 б.

  * Народные сказки и ее психологические особенности. Материалы международной научно-практической конференции "Наука, Образование и инновация в вузе: прошлое, настоящее и будущее", 2012г. Астана. 62 и 63.

  * Психологические основы воспитания благополучия. Материалы международной научно-практической конференции » Стратегия "Казахстан-2050": укрепление здоровья нации через физическая культура и спорт". 28 марта 2014 г. Уральск.

  Преподаваемые курсы:

  Психология

  Психология развития ребенка

  История психологии

  Социальная педагогика

  Время проведения консультаций:

  Среда, четверг с 15.00-17.00 часов, учебный корпус № 7, каб. 401

 • Хасанова Инкар Утебаевна

  Кандидат педагогических наук


  ФИО: Хасанова Инкар Утебаевна

  Общий педагогический стаж: 26

  Ученый степень: п.ғ.к.

  Ученое звание: п.ғ.к.

  Е-mail: Khassanova.inkar@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  «Өрлеу біліктіліктіарттыру ұлттық орталығынан «Заманауи педагогикалық технологиялар» 10.06.2017ж.

  Научные публикаций: 1. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту мәселелері: Оқу-әдістемелік құрал – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 204 бет.

  2. 6М010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық сараман бойынша әдістемелік нұсқау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. – 45б.

  3. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі. Монография. – Орал: БҚМУ, 2016. –156 б.

  4. Қазақ тілінен тест жинағы /1-2-сын. арн./ М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. –Орал, 2007.

  5. Блум таксономиясы бойынша қазақ тілін оқыту әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Ғ.Қ.Хасанов, І.Ө.Хасанова, Г.Г.Тұрғаналиева, Б.Б.Есенова авторлығымен М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБ орталығы, 2017ж.

  Преподоваемые дисциплины: Қазіргі қазақ тілі, бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі, қазақ тілі практикумы, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі, ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі

 • Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук.


  ФИО: Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Общий педагогический стаж: 43

  Ученый степень: п.ғ.д., п.ғ.к.

  Ученое звание: п.ғ.д., п.ғ.к.

  Е-mail: -

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  Научные публикаций: -Психология современного подростка. Коллективная монография //под редакцией академика Д.И.Фельдштейна. - Москва – Педагогика, 1987г.

  - Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – Москва, Московский психолого-социальный институт 2005 г.

  Преподоваемые дисциплины: Психология, менеджмент в образований

 • Есенова Света Нургалиевна

  преподователь, магистр


  ФИО: Есенова Света Нургалиевна

  Общий педагогический стаж:11

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: sveta72@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  Научные публикаций: Махамбет тағылымдары-ІІ Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Орал 2008 ж. Махамбет поэзиясындағы этнопсихологиялық философиялық аспектілері. Баспа бет саны 01875. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сана психосемантикасы. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сананы этнопсихологиялық тұрғыдан зерттеуде фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Құзіреттілікке жас ұрпақты оқыту процесінде қазақ фольклорының кіші жанры – фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Ұлттық білім беру жүйесінің жаңарту және адам ресурстарының жаңа саласын қалыптастырудағы оның рөлі атты халық аралық ғылыми практикалық конференция. 2009 ж.; Қазақстандағы жоғары білім берудегі өзгерістердің кейбір астарлары. 2009 ж.; Оқыту үрдісінде жаңа технологияны қолдау жолдары. 2009 ж.

  Преподоваемые дисциплины: Теория и методика преподования, педагогика

 • Абугалиева Гульшат Сержановна

  старший преподователь, магистр

   


  ФИО: Абугалиева Гульшат Сержановна

  Общий педагогический стаж: 19

  Ученый степень: магистр филологических наук

  Ученое звание: старший преподователь, магистр

  Е-mail: gulshat521336@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: -«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 21.11.2015, №0128314; «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 14.14.2017, №000239; «Технология инклюзивного образования» , 13.09.2014, №9, «Курсы обучения тренеров по программе третьего(базового)уровня», 13.01.-7.03.2014, №005683; «Курсы обучения тренеров по программе второго (основного) уровня»,12.05.-4.07.2014,

  №008403; «Курсы обучения тренеров по программе первого(продвинутого) уровня, 29.09-21.11.2014, 010993; «Learning and Teachig in Higher Education», 19.11.2015

  · Научные публикаций: -История методики преподавания русского языка в начальных классах. Электронный учебник, Уральск, 2011., Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014., Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание». – Уральск: Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.

  Преподоваемые дисциплины: Основы современного русского языка, методика обучения русскому языку в начальных классах, методика развития речи, детская литература

 •  

  Хабиева Дина Гарифоллиевна

  старший преподователь-магистр

   


  ФИО: Хабиева Дина Гарифуллиевна

  Общий педагогический стаж: 16

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: старший преподователь-магистр

  Е-mail: sezim 1279@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:-«Современные педагогические технологии» Өрлеу, 2016, №0130122

  -«Жаңартылған білім беру бағдарламасы: ерекшелігі оқыту түрлері, оқытудағы тиімді әдіс тәсілдер», 05.08.1017, №001802

  · Научные публикаций: Мәтжан Тілеужанов – фольклортанушы // Қазақ тілі мен әдебиеті / Республикалық журнал, Алматы-2007. 102-105б., М.Тілеужановтың ғылыми мұраларындағы этнопедагогикалық ой-пікірлер Ұлт тағылымы / Ғылыми-педагогикалық басылым / Алматы- №1(2), 2007. 53-59б.

  · Тілеужанов тағылымы // Қазақстан мектебі / Ғылыми-педагогикалық журнал. Алматы-№5(6), 2007. 79-80б., Махамбет мұрасындағы елжандылық идеялар // Махамбет оқулары-7 атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары /Орал, 23 қазан, 2015 ж.

  Преподоваемые дисциплины: балалар әдебиеті, тіл дамыту әдістемесі

 • Тажгулова Динара Захаровна 

  преподователь, магистр


  ФИО: Тажгулова Динара Захаровна

  Общий педагогический стаж: 4

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: dinara_zaharovna@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  Научные публикаций: Роль самооценки в младшем школьном возрасте // Высшая школа Казахстана Международное научно-педагогическое издание Алмата, 2013. -№2, с.272 -276; Особенности процесса самооценки младших школьников // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым Магистрантардың ғылыми мақалар жинағы Орал, 2014. – с.111-114; Некоторые аспекты процесса самопознания в младшем школьном возрасте // Вестник ЗКГУ – Уральск, 2013. - №2(50) – с.3-15 (в соавт. Имангалиевым А.С.); Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы , Орал 2017ж.

  Преподоваемые дисциплины: менеджмент в оброзований, педагогика

 • Панищева Ольга Александровна

  преподователь, магистр


  ФИО: Панищева Ольга Александровна

  Общий педагогический стаж:1

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: olga.panichsheva@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации:

  Научные публикаций: Исследование самосознания современных подростков разного пола и гендерных ориентаций//Cборник материалов Международной научно-практической конференции «Уалихановские чтения - 20».- Кокшетау, 30 сентября - 1 октября 2016.- С. 227-23.; Психологические особенности самосознания подростков разного пола//Cборник материалов республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения -8» Уральск, 8 декабря 2016.- С. 135-140.; Я - концепция в раннем юношеском возрасте //Сборник материалов Третьей Всероссийской молодежной конференции «Образование для будущего или будущее образования: взгляд молодежи». Ростов-на-Дону - Таганрог Издательство Южного федерального университета, 2017.- С.125-127.; К характеристике истории становления и развития гендерных исследований//Вестник ЗКГУ,Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова, Уральск 2018.- №1, С.78-87.; Становление гендерной идентичности в юношеском возрасте// Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Современный облик молодежи в свете концепции «Рухани жаңғыру»: перспективы и инновационные подходы». Уральск, 27 апреля 2018г.- С.180-184.; Психологические особенности гендерной идентичности в структуре Я-концепции студентов разных специальностей//Вестник интегративной психологии. Журнал для психологов. Ярославль, 2018.- Выпуск 16.- С.203-204.

  Преподоваемые дисциплины: инклюзивное образование, педагогика

 • Даулетова  Асель Тельмановна

  преподователь, магистр


  ФИО: Даулетова Асель Тельмановна

  Общий педагогический стаж: 1

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail:

  Информация о курсах повышения квалификации:-

  Научные публикаций:

  Преподоваемые дисциплины: менеджмент в образований, критериальное оценивание

 • Даргужиева Асима Аситулловна

  преподователь, магистр


  ФИО: Даргужиева Асима Аситулловна

  Общий педагогический стаж:3

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: assimok_dar@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: "Оқу үдерісіндегі қашықтықтан оқыту технологиясы" 2017ж. №2725, БҚАТУ, Орал қ.; "Педагогикалық тәжірибені өткізудің әдістемесі" 2016ж. №2674, БҚАТУ, Орал қ.

  Научные публикаций: 1."Балалар мен жасөспірімдердің саяси ойлауы", ІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция, "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации" Выпуск 3, сборник научных трудов. Украина, Переяслав-Хмельницкий.2015г., 289-290 бб.; "Қазақтардың саяси менталитетін психосемантикалық зерттеу", "Молодой ученый: вызовы и перспективы". Сборник статей по материалам IV научно-практической конференции, Москва 2016 г., 332-339 бб.; "Тұлғаның саяси көзқарастарының қалыптасуы", "Молодой ученый: вызовы и перспективы", Сборник статей по материалам VIII научно-практической конференции, Москва 2016 г., 279-283 бб.; "Психологиядағы саяси менталитет мәселелері", Ізденіс №3, Алматы 2016 ж., 25-28 бб.; "Кәсіптік-техникалық білім беру жүйесіне жаңғыртулар енгізу", материалы второй республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной ЭКСПО-2017, "Роль молодежи в развитии науки и инновации в XXI веке"// Орал 2017г.; "Қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы - мемлекеттік тіл",

  "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында, «Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 27 сәуір, Орал 2018 ж.

  Преподоваемые дисциплины: психология и развитие человека, инклюзивное образование

 • Ергалиева Гүлжан Алгазиевна

  Доцент, к.п.н.


  ФИО: Ергалиева Гүлжан Алгазиевна

  Общий педагогический стаж: 26

  Ученый степень: Доцент, п.ғ.к., 2007 ж.

  Ученое звание: Доцент, п.ғ.к.

  Е-mail:e77ask@yandex.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» 09.06.2018, №0280578, «Назарбаев Зияткерлік мектептері 05.06.2017, №001794», «Внедрение инновационных технологий обучения» 02.04.2013, №21, «Система независимой оценки качества высшего, техническогои и профессионального образования», 6.12.2014., «The he she successfully finished the English course on the elementary level», 2015, № 2015634

  Научные публикаций: «Өзін-өзі тану» электронды оқулық, Басылған Орал, 2012 ж, көлемі:200 мб. Серіктес авторлар: Қажимова Р.К., Қазақстан Республикалық Білім және ғылым министрлігі М. Өтемісов атындағы БҚМУ «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» байқауында.

  Преподоваемые дисциплины: Педагогика, инклюзивті білім беру

 • Мақсотова Толқын Тілекқабылқызы

  преподователь, магистр


  ФИО: Мақсотова Толқын Тілекқабылқызы

  Общий педагогический стаж: 5

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: alasha_92@ mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: 04.11.2016 ж.- «Қашықтықтан білім беру технологиялары» семинар-тренинг (72 сағат) Сертификат №990. Орал қ.; 29.04.2017ж.- «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат) Сертификат №0205115. Алматы қ.; 2018ж.- «Заманауи зерттеулердің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Сертификат №0090. Астана қ.

  Научные публикаций: Изотерапия – мүмкіндігі шектеулі баланы дамытушы қолданбалы құрал, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 52 – 57 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Мүмкіндігі шектеулі бала»-қоғамның ең өзекті мәселесі, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 100-105 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Оқу мотивациясын қалыптастырудың ғылыми негіздері», М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары БҚМУ, Орал 2017, 19-20 қазан; «Инклюзивті білім беру-қоғам қажеттілігі», «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ Халықаралық ғылыми конференция, АМУ, Ақтөбе 2017, 30 қараша

  Преподоваемые дисциплины: Психология

 • Нурманова Асель Камбровна

  преподователь, магистр


  ФИО: Нурманова Асель Камбаровна

  Общий педагогический стаж: 5

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: nurmanova-asel@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы замануи педагогикалық технологиялар», 09.06.2018ж., № 0280580

  Научные публикаций: -Мектепте көптілділікті оқытуда оқушылардың ынтасын қалыптастыру мәселелері // «Қазақстан -2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 26.01.2013ж.ISBN 978-601-266-135-4. 240-242 бб.; Қазақстанда көптілді білім берудің мәселелері // М. Өтемісұлына арналған 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 21.11.2013ж.ISBN 978-601-266-174-3. 130-133бб.; Көптілділікке үйрету –маңызды мәселе // «Қазіргі білім кеңістігіндегі мәдениет, өнер және ғылым» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 26.11.2013ж. ISBN 978-601-266-184-2. 249-250 бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын бірлескен іс-әрекет арқылы дамыту //«Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. №2, 2014. ISSN 0207-5474.5-7бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын шет тілі сабағында ойын іс-әрекеті арқылы қалыптастыру // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. №3,2014ж. ISSN1680-0761. 53-57бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын дамыту // «Жаhандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 31.10.2014ж. 248-249 бб.; Бастауыш сынып оқушыларына шет тілі пәнін бірлескен іс – әрекет арқылы оқыту негіздері// «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» І Международная научно-практическая интернет-конференция. г.Переяслав-Хмельницкий. 21-22.10.2015г. 247-252бб.; Студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру // Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 88-90 бб.; Оқу мотивациясын қалыптастырудың ғылыми негіздері// М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал,19-20.10.2017ж. 194-197бб. ISBN 978-601-266-307-5.; Инклюзивті білім беру-қоғам қажеттілігі // «Жұбанов тағылымы» атты Дәстүрлі ІХ Халықаралық ғылыми конференция. Ақтөбе қаласы, 30.11.2017ж. ISBN – 978-601-80696-2-8

  Преподоваемые дисциплины: профессионально-ориентированный иностранный язык

 • Маденова Лаззат Мутиголлиевна

  старший преподователь, магистр


  ФИО: Маденова Лаззат Мутиголлиевна

  Общий педагогический стаж: 14

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: старший преподователь, магистр

  Е-mail: lim103@bk.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: «Основы методики педагогических измерений, 18.05.2018, №00067; «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында смарт технологияларды тиімді пайдалану және әлемдік тәжірибе», 15.05.2017, №02552017; «Білім берудегі инновациалар мен тәжірибе: уақыт талабы», №036120; «Тәжірибеге бағытталған оқыту, 28.01.2015», №006

  «Өрлеу», 11.10.2014, №0132113; «Оқытудың инновациалық технологияларын еңгізу», 02.04.2013.,№16; «Английский язык» 21.06.2014, №0014730; «Педагогический процесс в современном ВУЗе» 23.01.2014, №00140145

  Научные публикаций: Білім берудің және педагогикалық ойдың тарихы кестелер, сызбалар, тірек конспектілері-Оқу құралы.Орал, 2006; Тәрбиелеу теориясы. Қысқаша курс- ISBN 978-601-266-006-7 М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2009ж.; Дидактика. Қысқаша курс- ISBN 978-601-266-005-0 М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2009ж.; Мектеп мұғалімінің анықтамалығы - Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-038-4 2010 ж.; Психологиялық -педагогикалық сөздік- Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-009-4 x 2010 ж.; Психологиялық -педагогикалық сөздік. Екінші басылымы- Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-009-4 x 2011 ж.; Жоғары сынып оқушыларында топтық оқыту арқылы танымдық белсенділігін қалыптастыру- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, ISBN 978-601-266-167-5 2013 ж.; Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2015

  Преподоваемые дисциплины: Педагогика, критериальное оценивание

 • Есқақова Фариза Ерболатқызы 

  преподователь, магистр


  ФИО: Есқақова Фариза Ерболатқызы

  Общий педагогический стаж:5

  Ученый степень: магистр

  Ученое звание: преподователь, магистр

  Е-mail: Yeskakova- 92@mail.ru

  Информация о курсах повышения квалификации: «Білім беру саласындағы педагогикалық шеберлігі және өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін» 2016ж., №918

  Научные публикаций: «Развитие компотентности самоменеджмента как одна из основный целей обучение в высшей школе» // «Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту аясында педагог кадрларды дайындау» тақырыбындағы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ // 9-10 маусым,2017ISBN 978-9965-884-86-3-267 бб.; Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности// «ЖАҺАНДЫҚ ӘЛЕМДЕГІ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция// 19-20 қазан, 2017 ISBN 978-601-266-307-5, 151 бб.; «Зерттеу материалдарын пайдалана отырып Құрманғазы күйлерін насихаттау» \\ «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ халықаралық ғылыми конференция\\ 30 қараша, 2017ж.

  Преподоваемые дисциплины: наука для маленьких детей, ритмика и хореография

Сайттың жаңа нұсқасы