• Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Педагогика және психология оқытушысы, магистр


  Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Педагогика және психология оқытушысы, магистр

  Электрондық пошта: vip.arystangalieva@mail.ru

  Телефон нөмірі: 8 747 308 25 92

  Білім және ғылыми дәрежесі, атағы: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті,

  біліктілігі – педагог-психолог, магистр

  Педагогикалық қызмет өтілі: 2007 жылдан бастап

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Психологиялық кеңес беру

  Когнитивті психология

  Инклюзивті білім беру

  Басылымға шыққан еңбектер саны: 20

  Ғылыми журналдарда және ғылыми-тәжірибелік конференция жинақтарындағы мақалалар :

  · Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тануын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. 10,2011ISBN 0207-547413-15 бб.

  · «Өзін-өзі тану» пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру//Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 81-83 бб.

  · Инклюзивті білім беру – мәселелері және шешу жолдары // «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 20 қазан, 2016 жыл. ISBN 978-601-266-310-5. 21-22 б

  Оқытатын курстары:

  Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы

  Психологиялық менеджмент

  Психологиялық кеңес беру

  Әлеуметтік жұмысты жобалау

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі 15.00-17.00 сағат аралығы , №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.


  Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.

  Электронды почта: baggi_19.90@mail.ru

  Байланыс телефоны: 87775684490

  Білімі және ғылыми дәрижесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

  Университеті, «Бастауыш оқыту педагогикасы мен

  әдістемесі» мамандығы бойынша білім баклавры.

  Педагогика ғылымдарының магистрі.

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2011 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  · Студенттердің акмеологиялық мәдениетін қалыптастырудың жолдары

  · Практикаға бағытталған сабақтар арқылы студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру

  · Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Барлық баспа еңбегі: 12

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  1. «Акмеологиялық мәдениет тұлға дамуының негізі ретінде» - 2014 ж. 21 қараша, М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО

  2. «Педагогикалық үдерісте акмеологиялық технологияларды қолдану – 2016 жылдың 29-30 қыркүйегінде Украинаның Переяслав-Хмельницкий қаласындағы Г.Сковорода атындағы мемлекеттік педагогкалық университетінде оздырылған «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясының материалдар жинағы»

  3. «Инклюзивті білім беруде М.Монтессори әдістемесінің маңыздылығы» - 2016 жылдың 20 қазан күні ұйымдастырылған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы

  Оқытатын пәндері:

  · Педагогика

  · Этнопедагогика

  · БМ бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

  Бейсенбі, жұма – сағат 15.00-17.00. №7 ғимараты, 511 аудитория

 • Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.


  Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы.

  Электронды почта: erniyazova82@mail.ru

  Байланыс телефоны: 87013188516

  Білімі және ғылыми дәрижесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, физика және математика мамандығы. Педагогика ғылымдарының магистрі.

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2003ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бастауыш мектептегі математиканы оқыту ерекшеліктері

  Бастауыш математикасын оқытудың озық әдістерін қарастыру

  Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер

  Барлық баспа еңбегі: 26

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · «VІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Орал, мамыр 2014ж.

  · «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» п.ғ.д., профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал, 2015ж.

  · Бастауыш сынып оқушыларының оқу икемділіктерін қалыптастырудың негізгі критерийлері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2014ж. 47-50бет.

  · Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников как фактор социализации. «Актуальные вопросы регионального образования» журналы- №13. Саратов, 2014ж.

  · Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: материалдар жинағы. М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2016. 67-70б.

  · Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. "Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал,2016 - 57-62б.

  Оқытатын пәндері:

  Математика негіздері

  Элементарлық математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

  БМ математиканы оқыту теориясы мен технологиясы

  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

  Кеңес беру уақыты:

  Бейсенбі,жұма – сағат 15.00-17.00. №7 ғимараты, 401 аудитория

 • Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электронды почта: zolotykh_irina@mail.ru

  Телефон номері: 8-775-373-45-93

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог, магистр

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2014 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Гуманистік психология

  Экзистенциялық психология

  Аналитикалық психология

  Тұлғалық-бағдарлы педагогика

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  Сарсенбаевой Б.И., Капленко В.П., Золотых И.Н. «Методика изучения семьи». Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж- 105 б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Золотых И.Н., Карнаух Ю.Н Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями в современном образовательном пространстве // Материалы международной научно-практичекой конференции «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования» – I часть. – Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 305 с. стр.71-74.

  · Абугалиева Г.С., Капленко В.П., Золотых И.Н.Теоретическая модель психологической работы по формированию избирательной привязанности у детей-сирот подросткового возраста. // И 62 «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халық, ғыл.-тәжіриб. конф.мат. II б. = «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования»: мат. междунар. научно-практич. конф. II часть. - Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 201 б.

  · Золотых И.Н. Фототерапия – как один из инновационных приемов работы на занятиях самопознания Б-94 // «Білім берудегі инновациялар мен тәжірибе: уақыт талабы» = «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» тақырыбындағы Екінші Республикалық Педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары. - Орал, 2016 – 376 бет. (стр. 293-297)

  Оқытатын пәндері:

  Тәрбие теориясы

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Дүйсенбі, сәрсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 414- аудитория

 • Казетова Алия Хамидуллиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Казетова Алия Хамидуллиевна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: Kazetova.alye@mail.ru

  Байланыс телефоны: 8-775-101-93-45

  Білімі, ғылыми дәрежесі: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – педагогика және психология (мектепке дейінгі), педагогика ғылымдарының кандидаты

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1994 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Жеке тұлғаның танымдық белсенділігін қалыптастыру негіздері

  Студеттердің танымдық және тұлғалық қасиеттерінің даму ерекшеліктері

  Балаларды дамытушы орта арқылы әлеуметтендіру ерекшеліктері

  Жарияланған жұмыстар саны: 40 астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · «Методические указания по изучению дисциплины «Самопознание»: Әдістемелік құрал – Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы, 2014.

  · Жалпы педагогика пәнінен тест жинағы /1-2-курс. арн./ Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы– Орал, 2015

  Ғылыми журналдағы мақалалары

  · «Роль психологического климата в коллективе как фактора эффективной деятельности вуза» атты мақала «100 нақты қадам – Қазақстанның білім және ғылым жүйесін нығайтудың жаңа кезеңі» тақырыбында өткен Сырдария университетінде Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағына 2015 ж.

  · «Қазақстанның Нұрлы жолы: Қазақ хандығынан Мәңгілік Елге дейін» тақырыбындағы 2015 жылдың 23 қарашасында өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағына «Адаптация первокурсников в вузе» атты мақала

  · «Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности» Батыс Қазақстан гуманитарлық университеті 2015 жылы «Кәсіби маман дайындаудың маңыздылығы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясында атты мақала

  Оқытатын курстары:

  Жоғары мектеп психологиясы мен педагогиканы оқыту технологиясы

  Педагогикалық психология

  Педагогикалық аксиологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

  Ғылыми зерттеулердегі тұлға психодиагностикасы

  Кеңестің өткізілу уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі сағат 15.00-17.00. 7-оқу корпусы, 401 аудитория.

 • Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Телефон номері: 87758111359

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, біліктілігі – ағылшын тілі мұғалімі

   

  Педагогикалық еңбек өтілімі: 1966 жыл

  Ғылыми қызығушылығы:

  ағылшын тілі,

  психология,

  педагогика,

  этнопсихология.

  Жарияланған еңбектер саны: 67

  Басты басылымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдары:

  · Психология, педагогика және психология мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлім студенттеріне арналған оқу құралы. – Оқу құралы. Орал 2002

  · Психология тестілер жинағы(электронды оқу құралы) БҚМУ, Орал 2011

  · Психологиялық сөздік оқу құралы. БҚМУ Орал-2007-88

  Ғылыми журналдардығы мақалалар:

  · Кредиттік оқу жүйесінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың кейбір мәселелері. – «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивтік әдістері» республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдары. Орал 2006-15-16.

  · Ұлттық ойындардың психологияқ ерекшелектері, БҚМУ хабаршысы 1/2011-116-118 б

  · Ойын-дүниетаным құралы, БҚМУ хабаршысы 2/2010-74-76 б.

  · Халық ертегілері және оның психологиялықсипаты. Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі халық аралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 2012ж. Орал. 62-63 б.

  · Салауаттылыққа тәрбиелеудіңпсихологиялық негіздері. «Қазақстан 2050 » стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын нығайту атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфиренциясының материалдары. 28 наурыз Орал 2014жыл.

  Оқытылатын курстар:

  Психология

  Баланың даму психологиясы

  Психология тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 401- аудитория

 • Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электрондық почта:a-alma@bk.ru

  Телефон нөмері: 8 707 5517 863

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі –орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, педагогикалық ғылымдар магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1996 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  -гуманистік педагогика;

  -коммуникативтік құзыреттілік;

  -ақпараттық құзыреттілік;

  -оқу үрдісіндегі стандартты емес шешімдері

  Жарияланған мақалалары:

  1.Интерактивные методы обучения и их роль в совершенствовании подготовки учащихся современной школы. Материалы международной научно-практической конференции «Национальная образовательная система в условиях глобальной конкуренции: проблемы, приоритеты, перспективы развития» от 30-31 октября 2014 года. С. 117-120.

  2.Психолого-педагогические аспекты в подготовке конкурентоспособных специалистов. Материалы республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», посвященной д.п.н. профессору

  К.Б. Сейталиеву от 12 июня 2015 года. С.78-80.

  3.Технология проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка как средство формирования познавательной активности и личностного развития учеников. Вестник ЗКГУ №3 2016 года.

  Оқытатын курстары:

  Педагогика

  Психология

  Әлеуметтік педагогика

  Тәрбие жұмысының әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


  Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

  Электронды почта: nurzhanat.m@mail.ru

  Номер телефона: 87028519010

   

  Білімі және ғылыми дәрежесі: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2007 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бейіндік бағдарлы оқыту жүйесі

  ЖОО инклюзивті білім беруді іске асыру жолдары

  Кәсіптік білім беру педагогикасы

  Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері

  Барлық баспа еңбегі: 25

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Жоғары сынып оқушыларының бейіндік бағдарлы оқыту жүйесін қалыптастыру: Оқу-әдістемелік құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2014ж.

  · Кәсіптік білім беру педагогикасы: Оқу құралы.- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015ж.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың әдістемелік жолдары // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №4. Орал,2011. 94-100 бб

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері //«Ізденіс» ғылыми журналы (гуманитарлық ғылымдар сериясы Халықаралық ғылыми-практикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі журналының ғылыми қосымшасы»)№4.Алматы, 2012. 250-253 бб

  · Даярлық топ балаларының түйінді құзіреттілігін дамыту // «№І Калюжный оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Актөбе,2014. 122-125 бб

  Оқытатын пәндері:

  Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

  Әлеуметтік педагогика

  Мектепке дейінгі білім беруді басқару және ұйымдастыру

  Даму психологиясы

  Психология тарихы

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 103- аудитория

 • Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Байланыс телефоны 8-701-414-25-22

  Білімі, ғылыми дәрежесі:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – математика пәнінің мұғалімі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1971жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары: 1965 жылдан

  Педагогика

  Математика

  Бастауыш мектептегі математика

  Жарияланған жұмыстар саны: 30-дан астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Б.Молдағалиев, С.Мусина, М.Хусаинов, «Білім беру технологияларын мектептің оқу үрдісінде пайдалану», Орал 2003., БҚМУ баспа орталығы

  · М. Хусаинов «Математиканың бастауыш курсының негіздері», Орал 2007ж., БҚМУ баспа орталығы-52 бет.

  Оқытатын курстары:

  Основы начального курса математики

  Основы математики

  Кеңес беру уақыттары:

  Дүйсенбі, сейсенбі сағ 12:00 –13:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Хасанова Инкар Утебаевна

  Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент


  Хасанова Инкар Утебаевна

  Электронды почтасы: Khassanova.inkar@mail.ru

  Телефон номері: 87773537058

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Педагогикағылымдарының кандидаты, доцент.

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 25 жыл. (2003 жылдан бастап)

  Ғылыми бағыты:

  Қазақ тілін оқыту әдістемесі (Когнитивті оқыту әдістемесі)

  Ұлттық тәрбие

  Білім беру мазмұнының жаңаруы

  Жарияланған еңбектер саны: 50-ден астам

  Негізгі жарияланған басылымдары:

  Оқулықтар мен оқу құралдары:

  1.«Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту мәселелері»: Оқу-әдістемелік құрал – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 204 бет.

  2. 6М010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық сараман бойынша әдістемелік нұсқау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. – 45б.

  3. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі. Монография. – Орал:БҚМУ, 2016. –156 б.

  Ғылыми басылымдардағы мақалалар:

  · «Бастауыш сыныпта қазақ тілін когнитивті оқыту арқылы оқушыларды ұлттық ментальдыққа тәрбиелеу». «Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер» халықаралық ғылыми-әдістемелік конф. материалдары. – Орал, 2016. –165-168 бб..

  · «Зат есімді когнитивті оқытудағы концепті ұғымы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы ғылыми журналы. – Орал, 2015. №2

  · «Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқытуға қатысты алғашқы еңбектер» М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Махамбет оқулары-7» атты дәстүрлі респуб. ғылыми-тәжір. конф. материалдары.1-том.- Орал, 2015. 256-258бб.

  · «Зат есімді когнитивті оқытудағы концепті ұғымы» М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы ғылыми журналы. – Орал, 2015.

  Негізгі өткізетін курстары:

  Қазіргі қазақ тілі

  Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі

  Қазақ тілі практикумы

  Ғылым мен бастауыштың қазіргі мәселелері

  Кеңестің өткізілу уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі сағат 15.00-17.00. 7-оқу корпусы, 401 аудитория.

 • Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук.


  Сарсенбаева БотакозИватовна

  Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук.

  ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 43 года

  СТАЖ В ДАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 38 лет

  Научная степень ___ Контактный телефон 26-06-93

  Сотовый телефон -

  E-mail –

  1. Информация о курсах повышения квалификации.

  1. Курсы повышения квалификации «Внедрение инновационных технологий обучения». ЗКГУ им М Утемисова, (март 2012г).

  2. Курсы повышения квалификации по самопознанию. Центр подготовки кадров и повышение квалификации при ЗКГУ им. М Утемисова (июль2012г).

  3. Курсы повышения квалификации на занятиях обучающего тренинга на тему «Презентация деятельности АО «Национальный центр научно-технической информации» Западно-Казахстанкий филиал «Қазақстан Республикасы акционерлық «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы»». (январь, 2012г.)

  4. Прошла курс обучения для ППС университета по теме «Процесс обучения и воспитания в современном ВУЗе». ЗКГУ им М Утемисова (январь,2014г.)

  2. Информация об участии в семинарах, конференциях и конкурсах

  1. Приняла участие в научно-практическом Vep семинаре в режиме

  онлайн на тему: «Выполнение параметров Болонского процесса в

  ЗКГУ». (январь 2012г).

  2. Приняла участие в праздновании 100-летия Психологического

  института Российской академии образования. (г.Москва).

  3. Публикации

  статей в сборниках и журналах Казахстана

  1. Современный подросток и сфера его деятельности. Школа Казахстана. Алма-Ата.1981.С9-11. - 0,4 п.л.

  2. Концепция учения и умственного развития школьников. Школа Казахстана.Алма-Ата,1985№1.-С.9-12. - 0,1 п.л.

  3. Повышение психологических умений молодых учителей.Школа Казахстана.Алма-Ата,1987.-№7-С.25-26. 0,2 п.л.

  4. Студент и трудные дети. Методическая разработка.-Уральск:Изд-во областного ИУУ,1989-23 с. 0,7 п.л.

  5. Организация педагогической практики в пионерском лагере. Школа Казахстана Алма-Ата,1990-№11.-С.18. - 0,1 п.л.

  6. О работе с трудными детьми.Школа Казахстана .Алма-Ата 1991-№5.С 13.- 0,1 п.л.

  7. Воспитание у студентов творческого отношения к психологии Материалы 11-й Республиканской научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Алма-Ата,1992.С.17. - 0,1 п.л.

  8. Типология перестройки отношений подростков к спортивной деятельности. Современные проблемы физкультурного образования учащейся молодежи.Часть2.Уральск:Изд-во ЗКГУ,1993-5-6. - 0,1 п.л..

  9. Художественная деятельность молодежи как психологические условие воспитание ее социальной ответственности.

  Профессионализм педагога в системы культуры и

  образования/вузовский комплекс. Материалы межвузовской научной

  конференции. Министерства образования и культуры РК, Академия

  педагогических и социальных наук, Республиканский Центр проблем

  культуры. Часть 1-Алматы-Уральск,1997-С55. - 0,1 п.л.

  10. Некоторые проблемы развития личности в современных условиях.

  Проблемы вузовской науки. Уральск : Изд-во ЗКГУ,1998.С42-430,3

  п.л.

  11. Психологический портрет современного студента. Вестник ЗКГУ-

  Уральск,2000.№1 С 17-21. - 0,3 п.л.

  12. Экопсихологическая катастрофа населения.Валеология:здоровье

  населения и окружения среда: Материалы Международной начно-

  практической конференции Костанай:ВКГУ.2000 –С.81-82 Авторский

  текст 0,3 п.л.

  13. Психология спорта:проблемы и перспективы//

  Актуальные проблемы теории и практики физической культуры.

  Материалы Международной научно-практической конференциАлматы

  :Изд-во Казахская госакадемия спорта и туризма.2001.С16-17.- 0,3 п.л.

  14. Психологическая ориентированность будущих педагогов(спецсеминар

  для студентов 3-4 курсов педагогических вузов). Методические

  рекомендации. Уральск: ЗКГУ,2003. - 3,4 п.л

  15. Проблема личностного и профессионального самосовершенствования

  будущих педагогов. Высшая школа Казахстана-Алматы,2004.-№4.- 0,1

  п.л.

  16. Психологическая ориентация будущих учителей на педагогическую

  деятельность. Учебно-методическое пособие.-Уральск:Западно-

  Казахстанский государственный университет,2004.- 6,2 п.л..

  17. Проблема личностного и профессионального самосовершенствования

  будущего педагогов. Высшая школа Казахстана-Алматы,2004-№4.- 0,1

  п.л.

  18. Особенности формирования педагогического такта у будущих учителей.

  Спец. практикум для студентов педагогических вузов.

  Уральск: ЗКГУ 2005. - 2,3 п.л.

  19. Тренинг личностного роста будущего учителя. Уральск: ЗКГУ,2005.-

  1.п.л.

  20. Основы самосовершенствования будущего учителя. Спец. практикум

  для студентов педагогических вузов. Уральск:ЗКГУ,2005. - 0,1.п,л.

  21. Методическое пособие по профориентационной работе со

  старшеклассниками. Методическое пособие. Методическое пособие-

  Уральск: ИЦ и СМИ ЗКГУ им М.Утемисова,2007.1.- 1 п.л.

  22. Психологическая поддержка профессиональной подготовки

  специалистов образования. Актуальные вопросы педагогического

  образования в условиях реализации компетентностного подхода (I

  часть). Материалы Республиканской научно-практической

  конференции.Уральск,2007 с.248-252. - 0,25 п.л.

  23. Асоциальное поведение молодежи как проблема психологии

  образования. Пути реализации государственной молодежной политики

  по проблемам профилактики наркомании и правонарушений.

  Материалы Республиканской научно-практической конференции. Орал-

  2007 с.156-165. - 0,5 п.л.

  24. Психологогические эффекты образовательной деятельности взрослого

  человека. Материалы Международной научно-практической

  конференции « Валихановские чтения-12»20-22 апреля Том Кокшетау

  2007 г. - 0,1 п.л.

  25. Сущность педагогического сопровождения профессионального

  самосовершенствования будущего учителя. Поиск - научный журнал

  МОН-2007.№4(1) с.319-326. - 0,4 п.л.

  26. Социальный статус личности учителя и его позиция в обучении. Ұлт

  тағылымы-2007№4 с.263-265. - 0,2 п.л.

  27. Профилактика школьной дезадаптации часто болеющих

  первоклассников. Поиск-научный журнал МОН-2007,№4(1) с.327-328.

  0,1 п.л.

  28. Проблема оценки уровня учебных достижений студентов в связи с

  вхождением Казахстана в Болонский процесс.

  «Вопросы развития исторической науки и образования в Западном

  Казахстане:поиски и проблемы». Материалы республиканской научно-

  практической конференции. Уральск-2007 г. - 0,2 п.л.

  29. Психологические условия развития конкурентно способной личности.

  Материалы международной научно-практической

  конференции,посвященной 75-летнему юбилею Западно-

  Казахстанстанского Государственного Университета

  им.М.Утемисова.Послание Президента Н.А.Назарбаева народу

  Казахстана и Часть-I. Уральск 2007 г. - 0,1 п.л.

  30. Сущность педагогического сопровождения профессионального

  самосовершенствования будущего учителя. Поиск- научный журнал

  МОН-2007, №4(1) с.319-326. - 0,4 п.л.

  31. Особенности типа личности и их влияние на профессиональную

  подготовку будущего учителя. Материалы международной научно-

  практической конференции, посвященной 75-летнему юбилею Западно-

  Казахстанского Государственного Университета им. М. Утемисова.

  Послание Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана и задачи

  высшей школы. Часть - II Уральск 2007 г. - 0,2 п.л.

  32. Психологическая поддержка как основополагающий метод помощи

  детям, воспитывающимся в неблагоприятных семейных условиях.

  Материалы Международной научно-практической конференции

  «Валихановские чтения – 13», 24-26 апреля. Том 4. Кокшетау, 2008, -

  0,2 п.л.

  33. Актуальные подходы к формированию готовности к

  профессиональному самосовершенствованию будущего учителя,

  Вестник ЗКГУ, №2, 2008, г. Уральск. - 0,4 п.л.

  34. Специфика формирования готовности будущих учителей к

  профессиональному самосовершенствованию. Высшая школа

  Казахстана №1 2008 г С.130-137 - 0,4 п.л.

  35. Методы коррекционной работы. Школы передового опыта (сборник

  материалов) с.38-41.Орал-2009 г. - 0,2 п.л.

  36. Из опыта подготовки будущих учителей к патриотическому

  воспитанию в школе. Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной

  академии Материалы Республиканской научно-практической

  конференции «Культурное наследие: история, литература,

  язык, духовность» с.118-120, Орал-2009 г. - 0,2 п.л.

  37. Особенности подвижной игры у детей шестого года жизни. Сборник

  материалов международной научно-практической конференции

  «Современные тенденции развития физического образования». С. 143-

  145, Орал- 2010 г

  38. Студент в условиях дистанционного обучения. Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной академии- №1 /12/ 2010 г. - 0,2 п.л.

  Материалы международной научно-практической конференции

  «Проблемы и перспективы подготовки педагогических кадров на

  современном этапе». С 136-138, Орал – 2010 г., - 0,4 п.л.

  39. К проблеме духовности личности современного студента. Вестник

  Западно-Казахстанской гуманитарной академии- №1 /15/ 2011 г.

  Материалы международной научно-практической конференции «Роль

  социально-гуманитарных наук в формировании интеллектуальной

  науки, посвященной 20-ти-летию Независимости Республики

  Казахстан, С.105-108, Орал-2011 г. - 0,4 п.л.

  40. К проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения.

  Материалы Международной научно-практической конференции

  «Казахская государственность: исторический перелом и устремленность

  в будущее» / 1991-2011 гг./ С.263-266. Орал-2011 г. ,№ 4. - 0,38 п.л.

  41. О профессионализме в деятельности классного руководителя. Вестник

  ЗКГУ- № 4 - 2011 г., Уральск. - 0,2 п.л.

  42. К проблеме наркотического воспитания подрастающего поколения.

  Сб. материалов Международной научно-практической конференции,

  посвященной 20-летию Независимости РК. – «Казахская

  государственность: исторический перелом и устремленность в будущее

  (1991-2011 г.г.); - Уральск, 2011 год. - 0,2 п.л.

  43. К истокам педагогических цивилизаций. Вестник ЗКГУ- № 1- (2012) –

  Уральск, 2012 г. - 0,4 п.л.

  44. О динамике психологического климата в школе. Журнал воспитание

  школьников. г. Алматы. - 0,62 п.л.

  45. О подготовке учителя начальной школы. Материалы областной научно-

  практической конференции «Формирование функциональной

  грамотности учителей начальных классов в условиях 12-летней

  школы». Уральск.2013г. - 0,5 п.л.

  46. Психодиагностика лидерских способностей в студенческой среде.

  Материалы республиканской юбилейной конференции, посвященной

  210-летию М. Утемисова. Уральск 2013г. с 179-184. - 0,62 п.л.

  4. Публикации статей в зарубежных журналах

  1. Психологические особенности коррекции отношения подростков к

  спортивной деятельности. Психология формирования личности и

  проблемы обучения. Сборник научных трудов.- М: АПН СССР,1980.-

  С.142-147. - 0,4 п.л.

  2. Психологические особенности развития коллективистического

  Отношения \ подростков к спортивной деятельности. Вопросы т

  психологии.1981.№4-С.124-126. - 0.2 п.л.

  3. Психологические особенности отношения подростков к спортивной

  деятельности как одной из форм общественно полезной деятельности.

  Проблемы психологии современного подростка. Сборник научных

  трудов.- М:АПН СССР 1982.-С.62-74. - 0,8 п.л.

  4. Коллективизм как важнейший психологический фактор формирования

  мировоззренческой позиции подростка. Проблемы мотивации

  общественно полезной деятельности школьников: Сборник научных

  трудов- М:АПН- СССР,1984-С.133-142. - 0,3 п.л.

  5. Психология современного подростка (монография). Под редакцией

  Д.И.Фельдштейна М:Педагогика,1987-233 с. - 0,7 п.л.

  6. Из опыта подготовки студентов к воспитательной работе.

  Совершенствование подготовки методиста по воспитательной

  работе:Сборник издательско-редакционного совета Министерства высшего

  и средне-специального образования.Литовской ССР-Вильюнс,1987-С41-43.

  - 0,2 п.л.

  7. Подготовка будущих учителей к работе с родителями детей с

  отклоняющимся поведением. Москва сборник научных трудов АПНСССР-

  1988г. - 0,3 п.л

  8. Психологические проблемы педагогического взаимодействия в условиях

  дифференциации учебно-воспитательного процесса. Сборник тезисов

  докладов Республиканкой научно практической конференции

  Могилев,1991.-С 13 - 0,1 п.л..

  9. Психологические особенности развития и углубления межнациональных

  связей. Нации разные,но мир един-МРАО,1992.-С.64-66. - 0,2 п.л.

  10. Ролевые игры молодежи как фактор активизации образования. Тезисы

  111 Международного конгресса психологов.-М:МПСИ,1995-С.48.- 0,2 п.л.

  11. Социально-психологические проблемы взаимоотношений в коллективе

  преподавателей и студентов. Сборник научных трудов.Санкт-

  Петербург:Институт им.П.Лесгафта,1999.-С.47-48. - 0,3 п.л.

  12. Взаимодействие культуры и образования. Известия Академии

  педагогических и социальных наук.-М:АПСН,2000.С.128-129. - 0,2 п.л.

  13. Формирование готовности будущих педагогов к работе с разными типами

  семей. Психологические проблемы современной российской семьи:

  Материалы Всероссийской научной конференции-М: МГППУ,2003. -

  0,1п.л.

  14. Актуальные проблемы психологической помощи будущему учителю в

  профессиональном и личностном самоопределении.- Всероссийская

  научно-практическая конференция – Москва-Челябинск, 2003, - 0,1 п.л.

  15. Психологическая помощь будущему учителю в профессиональном и

  личностном самоопределении. Практическая психология в условиях

  модернизации образования. Тезисы участников Всероссийского съезда

  практических психологов образования – М. Полиграф сервис, 2003. - 0,3

  п.л.

  16. Воспитательная работа с будущими педагогами как компоненнт

  образовательной среды. Тезисы 3-й Российской конференции по

  экологической психологии.- М.: Полиграф сервис. 2003. - 0,1 п.л.

  17. Вопросы актуализации этнокультурных особенностей воспитания

  молодежи.. Народная культура: личность, творчество, досуг.

  «Этнокультурный и творческий потенциал личности в пространстве

  досуга): Сборник статей и материалов Всероссийской научной

  конференции.- Омск: ООО «Издательский дом «Наука».2003. - 0,1 п.л.

  18. Формирование личности будущего педагога в вузе. Актуальные

  проблемы интеллектуального и личностного развития: Материалы

  международной научно- практической конференции-М:РАО,2004.- 0,2

  п.л.

  19. Психологическая консультация: проблемы и перспективы.

  Психологическое обеспечение профилактики социального сиротства и

  отклоняющегося поведения детей и юношества. Материалы

  всероссийской Научно-практической конференции. М:Полиграф

  сервис,2004. - 0,1п.л

  20. О подготовке будущзего учителя к работе в инновационной школе.

  Инновации в оброзавании: Сборник материалов научно-практической

  конференции молодых ученых –М:МГПУ,2004. - 0,1п.л

  21. К проблеме формирования психологической ориентации будущих

  учителей на профессиональную педагогическую деятельность. Журнал-

  Мир психологии,-2004-№3. - 0,5 п.л.

  22. К проблеме подготовки будущего учителя.

  Психо-дидактика высшего и среднего образования: Пятая Всероссийская

  научно-практическая конференция Барнул,2004. - 0,1п.л.

  23. Специфика работы психолога в сельской школе.

  Психология образования:проблемы иперспективы. Материалы первой

  международной научно-практической конференции М:РАО,2004.- 0,1 п.л.

  24. Межнациональные отношения в Казахстане. Мир психологии.-2004.-№1-

  С.33-34.- 0,1 п.л

  25. Формирования личности будущего педагога в вузе. Актуальные

  проблемы интеллектуального и личностного развития: Материалы

  практической конференции-М:РАО.2004.- 0,1 п.л.

  26. Психологическая консультация: проблемы и перспективы.

  Психологическое обеспечение профилактики социального сиротства и

  отклоняющегося поведения детей и юношества: Материалы

  всероссийской научно-практической конференции. М:- Полиграф

  сервис,2004. - 0,1 п.л.

  27. О подготовке будущего учителя к работе в инновационной школе.

  Инновации в образовании: Сборник материалов научно-практической

  конференции молодых ученых- М:МГПУ,2004. - 0,1 п.л.

  28. К проблеме формирования психологической ориентации будущих

  учителей на профессиональную педагогическую деятельность. Мир

  психологии-2004-№3. - 0,5 п.л.

  29. Психологические условия подготовки будущих учителей. Журнал№1

  Психологическая наука и образование-№1.- 0,7 п.л.

  30. Национальная игра как средство воспитания. Известия Академии

  педагогических и социальных наук-2005-№1.- 0,1 п.л.

  31. Психологическая подготовка будущих учителей к профессиональной

  деятельности. Журнал педагогика.-2005-№1.- 0,4п.л.

  32. К вопросу преодоления дезадаптации студентов к образовательной среде

  ВУЗа 4-я Российская конференция по экологической психологии-

  М:Экопсицентр РОСС,2005.- 0,2 п.л.

  33. К проблеме преодоления негативных профессионально-личностных

  проявлений у будущего учителя.Пути решения проблемы качества

  образования в XXI веке: Материалы Международной научно-

  практической конференции Горно-Алтайск,2005.- 0,1п.л.

  34. Психология личностного и профессионального самосовершенствования

  будущих учителей: Монография- М: Московский психолого-социальной

  институт,2005. - 11 п.л.

  35. К вопросу об инновационных технологиях вузовского обучения

  Психодидактика высшего и среднего образования. Шестая Всероссийская

  научно-практическая конференция Барнаул 2006.- 0,7 п.л.

  36. К вопросу возрождения воспитательного процесса в высшей школе. Мир

  образования - № 4 – 2009 г, /г.Москва/,с.143-148,- 0,4 п.л.

  37. Образ будущей работы молодежи, Научно-методические и

  информационно-технические основы системы инновационного

  образования. Материалы круглого стола международной конференции

  «Развитие системы образования – основы обеспечения безопасности

  страны». 22-23 апреля 2011 г. РАО АПСН, Московский психолого-

  социальный институт. Москва – 2011 г.- 0,2 п.л.

  38. К проблемам психологической работы с осужденными террористами.

  Материалы VIII Международной научно-технической конференции,

  София, 2012 г. - 0,4 п.л.

  39. О воспитании толерантности у студентов. Известия Российской академии

  образования – научный журнал (диск) №2 (22) – М, 2012г.- 0,2п.л.

  5. Учебно-методические пособия.

  1. Психология современного подростка коллективная. Монография / под редакцией Д,И. Фельдштейна Москва «Педагогика»1987г. - 0,7 п.л

  2. Психологическая ориентация будущих учителей на педагогическую деятельность. Учебно-методическое пособие. Уральск.Западно-казахстанкий государственный университет.2004г.- 6,5 п.л

  3. Психология личностного и профессиональго самосовершенствования учителей Монография Москва Московский психолого-социальный институт.2005г.- 11 п.л

  4. Психологическая ориентированность будущих педагогов. Спец семинар для студентов 3-4 курсов 2003г. - 3,4 п.л

  5. Особенности формирования педагогического такта у будущих учителей. Спец.практикум для студентов педагогических вузов - Уральск: ЗКГУ 2005г. - 2,3 п.л.

  6. Основы самосовершенствования будущего учителя. Спец.практикум для студентов педагогических вузов-Уральск:ЗКГУ,2005.- 0,1.п,л.

  7. Тренинг личностного роста будущего учителя. Уральск:ЗКГУ,2005.- 1.п.л.

  7.Дисциплины преподавателя

  Название дисциплины

  Специальность

  Ссылка на внутренний сайт

  1

  Введение в педагогическую специальность

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  2

  Этнопедагогика

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  3

  Теория и методика воспитательной работы.

  НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география, физика, математика, физкультура и спор

   

  4

  Психология

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  5

  Социальная психология

  Социологи

   

  6

  Этнопсихология

  Физика, математика, физкультура и спорт, НВП, история, иностранный язык: два иностранных языка., русский язык и литература, биология , химия, география.

   

  7

  Психология высшей школы

  Магистратура

   

  8

  Основы психокоррекции

  Магистратура

   

  9

  Методика преподавания психологии в вузе

  Магистратура

   

  10

  Психология обучения иностранным языкам

  Иностранный язык: два иностранных языка.

   

  IX. Педагогическое прогнозирование (совместно с РАО г. Москва)

  XII. Сарсенбаева Б.И. Психология современного подростка. Коллективная монография //под редакцией академика Д.И.Фельдштейна. - Москва – Педагогика, 1987г.

  Сарсенбаева Б.И. Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – Москва, Московский психолого-социальный институт 2005 г.

  XVI. Россия.

 • Есенова Света Нұрғалиқызы

  Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының оқытушысы, психология ғылымдарының магистрі


  Электронды почта:   sveta72@mail.ru

  Байланыс телефоны:  8 777 469 30 98

  Білімі және ғылыми дәрежесі: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті педагогика-психология мамандығы.

  Психология ғылымдарының магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілімі: 2008ж.

  Ғылыми қызығушығушылықтары:

  Когнитивті психология

  Психологиялық кеңес

  Инклюзитивті білім беру.

  Барлық баспа еңбегі: 20

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  1. Махамбет тағылымдары-ІІ Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Орал 2008 ж. Баспа бет саны 01875.
  2. Махамбет поэзиясындағы этнопсихологиялық философиялық аспектілері. Баспа бет саны 01875. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж. 
  3. Сана психосемантикасы. Баспа 0375 Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.
  4. Сананы этнопсихологиялық тұрғыдан зерттеуде фразеологизмдердің алатын орны. Баспа 0375. 2009 ж.
  5. Құзіреттілікке жас ұрпақты оқыту процесінде қазақ фольклорының кіші жанры – фразеологизмдердің алатын орны. Баспа 0375. 2009 ж.
  6. Ұлттық білім беру жүйесінің жаңарту және адам ресурстарының жаңа саласын қалыптастырудағы оның рөлі атты халық аралық ғылыми практикалық конференция. 2009 ж. Баспа 0375.
  7. Қазақстандағы жоғары білім берудегі өзгерістердің кейбір астарлары. Баспа 0,25. 2009 ж.
  8. Оқыту үрдісінде жаңа технологияны қолдау жолдары. Баспа 0,37. 2009 ж.

   Оқытатын пәндері:

  • Педагогика
  • Этнопедагогика
  • Психология
  • Тәрбие жұмысының әдістемесі
  • Өзін-өзі тану
  • Шағын жинақты мектептегі оқытудың әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

   Бейсенбі-жұма

 • Абугалиева Гульшат Сержановна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Абугалиева Гульшат Сержановна

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Электронды почта: gulshat521336@mail.ru

  Телефон номері: 8-775 -2356762, 8-747-7345993

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік – орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мұғалімі, филология магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі:  2000 ж

  Ғылыми қызығушылықтары:

  • Акмеология
  • Коммуникативті құзыреттілік
  • Оқытудағы инновациялық технологиялар
  • Педагогикалық рефлексия

  Барлық баспа еңбегі: 52

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  • История методики преподавания русского языка в начальных классах. Электронный учебник, Уральск, 2011.
  • Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014.
  • Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание». – Уральск: Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.

  Ғылыми журналдағы мақалалар:

  • Psychological and pedagogical conformance requirements of the personality of the teacher of performed professional activity in conditions of informatization of education. Моdern Science: Problems and Perspectives. International Conference. Volum 4. Las Vegas, NV, USA. April 15, 2013
  • Развитие коммуникативной компетентности у будущего учителя начальной школы в высшей школе. «Ізденіс», Алматы, 2014, №1 (2)
  • Педагогическая рефлексия в профессиональной подготовке будущих педагогов в высшей школе. «Вестник ЗКГУ», Уральск, 2015, №2

  Басқа кәсіби қызмет:

  • І, ІІ ІІІ деңгейлі халықаралық тренер (педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру деңгейлі курсы).

  Оқытатын пәндері:

  Қазіргі орыс тілі негіздері

  Бастауыш мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі

  Тіл дамыту әдістемесі

  Балалар әдебиеті

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі,  15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

   

 •  Хабиева Дина Гарифоллиевна

  Педагогика және психология магистрі

   


   Хабиева Дина Гарифоллиевна

  Педагогика және психология магистрі

  Электронды почта: sezim 1279@mail.ru

  Номер телефона: 8-777-796-12-44

   

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілік  - қазақ тілі мен әдебиеті және шет тілі мұғалімі, магистр

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2003 ж.

   

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бастауыш мектептегі әдебиеттік оқудың ерекшеліктері

  Бастауыш мектептегі тіл дамыту жұмыстары

  Қазақ тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

  Балалар әдебиеті

   

  Барлық баспа еңбегі: 35 жарияланым.

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  • Балалар әдебиеті: Оқу құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2011
  • Психологиялық-педагогикалық қазақша-орысша -ағылшынша терминологиялық сөздік. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016
  • Мектепке дейінгі мекемедегі тәрбие жұмысының әдістемесі. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2018

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  • Әдебиеттік оқу сабақтарында қиын сөздерді меңгерту жолдары // БҚМУ Хабаршысы №2, 2017 ж. Орал. Б: 158-167.
  • Оқушылардың мәтін арқылы сөздік қорын дамыту жолдары // Педагогикалық білім берудегі дуальді оқыту: тәжірибе, амалдар, проблемалар / мұғалімдер мен ғалымдардың 2-ші Республикалық жыл сайынғы конференциясының материалдары. Алматы, 18-19 мамыр, 2017 ж. Б: 299-301.
  • Профессор Мәтжан Тілеужанов тағылымы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен фольклортанудағы жаңа бағыттар және профессор Мәтжан Тілеужанов мұрасы / республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 13- желтоқсан, 2017 ж. Б: 89-91.
  • Оқытатын пәндері:

  Қазіргі қазақ тілі негіздері

  Әдебиеттік оқу әдістемесі

  Тіл дамыту әдістемесі

  Балалар әдебиеті

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты,