• Арыстангалиева Венера Талгатовна

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Арыстангалиева Венера Талгатовна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:11

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы,тмагистр

  Е-mail: vip.arystangalieva@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: -«Заманауи дидактика», 04.2018, №64; Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындардағы заманауи педагогикалық технологиялары», 09.06.2018, №0280579; «Педагогикалық өлшеулер әдістемесінің негізі», 18.05.2018, №00047

  Ғылыми еңбектері: Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тануын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. 10,2011ISBN 0207-547413-15 бб.; Өзін-өзі тану» пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру//Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 81-83 бб.; Инклюзивті білім беру – мәселелері және шешу жолдары // «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 20 қазан, 2016 жыл. ISBN 978-601-266-310-5. 21-22 б

  Оқытатын пәндері: педагогика, дефектология

 • Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Гайпназарова Багдат Джолдыбаевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:8

  Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail: baggi_19.90@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  Ғылыми еңбектері: «Педагогикалық үдерісте акмеологиялық технологияларды қолдану – 2016 жылдың 29-30 қыркүйегінде Украинаның Переяслав-Хмельницкий қаласындағы Г.Сковорода атындағы мемлекеттік педагогкалық университетінде оздырылған «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясының материалдар жинағы»; «Инклюзивті білім беруде М.Монтессори әдістемесінің маңыздылығы» - 2016 жылдың 20 қазан күні ұйымдастырылған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы; Зерттеу материалдарын пайдалана отырып Құрманғазы күйлерін насихаттау // Қ. Жұбанов атындағы АМУ «Жұбанов тағылымы» атты ІХ х.т.к.,.-Ақтөбе, 30 қараша 2017

  Оқытатын пәндері: Педагогика, бастауыш сыныпта оқытудың арнайы әдістемелері

 • Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  аға оқытушы, магистр


  ТАӘ: Ерниязова Салтанат Наурызбаевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:15

  Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

  Ғылыми атағы: аға оқытушы, магистр

  Е-mail: erniyazova82@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: «Заманауи педагогикалық технологиялары», 21.10.2017, №0216735; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 2.02.2015, №000099; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 05.06.2017, №001796; «Заманауи дидактика», 04.2018, №22; «Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту»,14.04.2016, №217

  Ғылыми еңбектері:

  1. «VІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Орал, мамыр 2014ж.

  2. «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» п.ғ.д., профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал, 2015ж.

  3. Бастауыш сынып оқушыларының оқу икемділіктерін қалыптастырудың негізгі критерийлері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2014ж. 47-50бет.

  4. Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников как фактор социализации. «Актуальные вопросы регионального образования» журналы- №13. Саратов, 2014ж.

  5. Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: материалдар жинағы. М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2016. 67-70б.

  6. Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. "Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал,2016 - 57-62б.

  Оқытатын пәндері: Математика негіздері, элементарлық математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі, БМ математиканы оқыту теориясы мен технологиясы, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

 • Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Золотых Ирина Николаевна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электронды почта: zolotykh_irina@mail.ru

  Телефон номері: 8-775-373-45-93

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог, магистр

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2014 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Гуманистік психология

  Экзистенциялық психология

  Аналитикалық психология

  Тұлғалық-бағдарлы педагогика

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  Сарсенбаевой Б.И., Капленко В.П., Золотых И.Н. «Методика изучения семьи». Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж- 105 б.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Золотых И.Н., Карнаух Ю.Н Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями в современном образовательном пространстве // Материалы международной научно-практичекой конференции «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования» – I часть. – Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 305 с. стр.71-74.

  · Абугалиева Г.С., Капленко В.П., Золотых И.Н.Теоретическая модель психологической работы по формированию избирательной привязанности у детей-сирот подросткового возраста. // И 62 «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халық, ғыл.-тәжіриб. конф.мат. II б. = «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования»: мат. междунар. научно-практич. конф. II часть. - Орал: М. Өтемисов атындағы БҚМУ РБО, 2016. – 201 б.

  · Золотых И.Н. Фототерапия – как один из инновационных приемов работы на занятиях самопознания Б-94 // «Білім берудегі инновациялар мен тәжірибе: уақыт талабы» = «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» тақырыбындағы Екінші Республикалық Педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары. - Орал, 2016 – 376 бет. (стр. 293-297)

  Оқытатын пәндері:

  Тәрбие теориясы

  Педагогика тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Дүйсенбі, сәрсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 414- аудитория

 • Казетова Алия Хамидуллиевна

  П.ғ.к., аға оқытушы


  ТАӘ: Казетова Алия Хамидуллиевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:25

  Ғылыми дәрежесі: П.ғ.к., аға оқытушы

  Ғылыми атағы: П.ғ.к., аға оқытушы

  Е-mail: alye@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  · Ғылыми еңбектері:«Методические указания по изучению дисциплины «Самопознание»: Әдістемелік құрал – Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы, 2014. – 55 бет., Жалпы педагогика пәнінен тест жинағы /1-2-курс. арн./ Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы – Орал, 2015.

  Оқытатын пәндері: Педагогикалық психология, зерттеудің тәжірибесі және әдістері

 • Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Каиргалиев Темиргали

  педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Телефон номері: 87758111359

  Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, біліктілігі – ағылшын тілі мұғалімі

   

  Педагогикалық еңбек өтілімі: 1966 жыл

  Ғылыми қызығушылығы:

  ағылшын тілі,

  психология,

  педагогика,

  этнопсихология.

  Жарияланған еңбектер саны: 67

  Басты басылымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдары:

  · Психология, педагогика және психология мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлім студенттеріне арналған оқу құралы. – Оқу құралы. Орал 2002

  · Психология тестілер жинағы(электронды оқу құралы) БҚМУ, Орал 2011

  · Психологиялық сөздік оқу құралы. БҚМУ Орал-2007-88

  Ғылыми журналдардығы мақалалар:

  · Кредиттік оқу жүйесінде интерактивті оқыту әдістерін қолданудың кейбір мәселелері. – «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технологиялары мен интерактивтік әдістері» республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдары. Орал 2006-15-16.

  · Ұлттық ойындардың психологияқ ерекшелектері, БҚМУ хабаршысы 1/2011-116-118 б

  · Ойын-дүниетаным құралы, БҚМУ хабаршысы 2/2010-74-76 б.

  · Халық ертегілері және оның психологиялықсипаты. Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі халық аралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары 2012ж. Орал. 62-63 б.

  · Салауаттылыққа тәрбиелеудіңпсихологиялық негіздері. «Қазақстан 2050 » стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың денсаулығын нығайту атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфиренциясының материалдары. 28 наурыз Орал 2014жыл.

  Оқытылатын курстар:

  Психология

  Баланың даму психологиясы

  Психология тарихы

  Әлеуметтік педагогика

  Кеңес беру уақыты:

  Сәрсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 401- аудитория

 • Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы


  Морозова Людмила Владимировна

  Педагогика және психология кафедрасының оқытушысы

  Электрондық почта:a-alma@bk.ru

  Телефон нөмері: 8 707 5517 863

  Білімі және ғылыми дәрежесі:

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, кәсіби біліктілігі –орыс тілі және әдебиеті мұғалімі, педагогикалық ғылымдар магистрі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1996 жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары:

  -гуманистік педагогика;

  -коммуникативтік құзыреттілік;

  -ақпараттық құзыреттілік;

  -оқу үрдісіндегі стандартты емес шешімдері

  Жарияланған мақалалары:

  1.Интерактивные методы обучения и их роль в совершенствовании подготовки учащихся современной школы. Материалы международной научно-практической конференции «Национальная образовательная система в условиях глобальной конкуренции: проблемы, приоритеты, перспективы развития» от 30-31 октября 2014 года. С. 117-120.

  2.Психолого-педагогические аспекты в подготовке конкурентоспособных специалистов. Материалы республиканской научно-практической конференции «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», посвященной д.п.н. профессору

  К.Б. Сейталиеву от 12 июня 2015 года. С.78-80.

  3.Технология проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка как средство формирования познавательной активности и личностного развития учеников. Вестник ЗКГУ №3 2016 года.

  Оқытатын курстары:

  Педагогика

  Психология

  Әлеуметтік педагогика

  Тәрбие жұмысының әдістемесі

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі, 15.00-17.00 сағат, №7 оқу корпусы, 401 аудитория

 • Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы


  Муканова Нуржанат Ергеновна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

  Электронды почта: nurzhanat.m@mail.ru

  Номер телефона: 87028519010

   

  Білімі және ғылыми дәрежесі: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, біліктілігі- педагог-психолог

  Педагогикалық еңбек өтілі: 2007 ж.

  Ғылыми қызығушылықтары:

  Бейіндік бағдарлы оқыту жүйесі

  ЖОО инклюзивті білім беруді іске асыру жолдары

  Кәсіптік білім беру педагогикасы

  Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері

  Барлық баспа еңбегі: 25

  Негізгі жарияланымдары:

  Оқулықтар, оқу құралдар:

  · Жоғары сынып оқушыларының бейіндік бағдарлы оқыту жүйесін қалыптастыру: Оқу-әдістемелік құралы. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2014ж.

  · Кәсіптік білім беру педагогикасы: Оқу құралы.- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015ж.

  Ғылыми журналдардағы мақалалары:

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың әдістемелік жолдары // БҚМУ «Хабаршы» журналы. №4. Орал,2011. 94-100 бб

  · Бейіндік мектепте оқыту үрдісін ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері //«Ізденіс» ғылыми журналы (гуманитарлық ғылымдар сериясы Халықаралық ғылыми-практикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі журналының ғылыми қосымшасы»)№4.Алматы, 2012. 250-253 бб

  · Даярлық топ балаларының түйінді құзіреттілігін дамыту // «№І Калюжный оқулары: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың инновациялық даму бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Актөбе,2014. 122-125 бб

  Оқытатын пәндері:

  Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

  Әлеуметтік педагогика

  Мектепке дейінгі білім беруді басқару және ұйымдастыру

  Даму психологиясы

  Психология тарихы

  Кеңес беру уақыты:

  Сейсенбі, бейсенбі – сағат 15.00-17.00 . №7 ғимараты, 103- аудитория

 • Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы


  Хусаинов Мерғали Серғазыұлы

  Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы

  Байланыс телефоны 8-701-414-25-22

  Білімі, ғылыми дәрежесі:

  А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты, кәсіби біліктілігі – математика пәнінің мұғалімі

  Педагогикалық еңбек өтілі: 1971жылдан

  Ғылыми қызығушылықтары: 1965 жылдан

  Педагогика

  Математика

  Бастауыш мектептегі математика

  Жарияланған жұмыстар саны: 30-дан астам

  Негізгі басылымдары:

  Оқу, оқу-әдістемелік құралдары:

  · Б.Молдағалиев, С.Мусина, М.Хусаинов, «Білім беру технологияларын мектептің оқу үрдісінде пайдалану», Орал 2003., БҚМУ баспа орталығы

  · М. Хусаинов «Математиканың бастауыш курсының негіздері», Орал 2007ж., БҚМУ баспа орталығы-52 бет.

  Оқытатын курстары:

  Основы начального курса математики

  Основы математики

  Кеңес беру уақыттары:

  Дүйсенбі, сейсенбі сағ 12:00 –13:00, 7 корпус, 401 аудитория

 • Хасанова Инкар Утебаевна

  Педагогика ғылымдарының кандидаты


  ТАӘ: Хасанова Инкар Утебаевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 26

  Ғылыми дәрежесі: п.ғ.к.

  Ғылыми атағы: п.ғ.к.

  Е-mail: Khassanova.inkar@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: «Өрлеу біліктіліктіарттыру ұлттық орталығынан «Заманауи педагогикалық технологиялар» 10.06.2017ж.

  Ғылыми еңбектері: 1. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту мәселелері: Оқу-әдістемелік құрал – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 204 бет.

  2. 6М010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық сараман бойынша әдістемелік нұсқау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. – 45б.

  3. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі. Монография. – Орал: БҚМУ, 2016. –156 б.

  4. Қазақ тілінен тест жинағы /1-2-сын. арн./ М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. –Орал, 2007.

  5. Блум таксономиясы бойынша қазақ тілін оқыту әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Ғ.Қ.Хасанов, І.Ө.Хасанова, Г.Г.Тұрғаналиева, Б.Б.Есенова авторлығымен М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБ орталығы, 2017ж.

  Оқытатын пәндері: Қазіргі қазақ тілі, бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі, қазақ тілі практикумы, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі, ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі

 • Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының кандидаты.


  ТАӘ: Сарсенбаева Ботакоз Иватовна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 43

  Ғылыми дәрежесі: п.ғ.д., п.ғ.к.

  Ғылыми атағы: п.ғ.д., п.ғ.к.

  Е-mail: -

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  Ғылыми еңбектері: -Психология современного подростка. Коллективная монография //под редакцией академика Д.И.Фельдштейна. - Москва – Педагогика, 1987г.

  - Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – Москва, Московский психолого-социальный институт 2005 г.

  Оқытатын пәндері: Психология, білім берудегі менеджмент

 • Есенова Света Нұрғалиқызы

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Есенова Света Нұрғалиқызы

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі:11

  Ғылыми дәрежесі: Психология ғылымдарының магистрі

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail: sveta72@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  Ғылыми еңбектері: Махамбет тағылымдары-ІІ Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Орал 2008 ж. Махамбет поэзиясындағы этнопсихологиялық философиялық аспектілері. Баспа бет саны 01875. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сана психосемантикасы. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сананы этнопсихологиялық тұрғыдан зерттеуде фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Құзіреттілікке жас ұрпақты оқыту процесінде қазақ фольклорының кіші жанры – фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Ұлттық білім беру жүйесінің жаңарту және адам ресурстарының жаңа саласын қалыптастырудағы оның рөлі атты халық аралық ғылыми практикалық конференция. 2009 ж.; Қазақстандағы жоғары білім берудегі өзгерістердің кейбір астарлары. 2009 ж.; Оқыту үрдісінде жаңа технологияны қолдау жолдары. 2009 ж.

  Оқытатын пәндері:Тәрбие жұмысының әдістемесі, білім берудегі менеджмент

 • Абугалиева Гульшат Сержановна

  аға оқытушы, магистр


  ТАӘ: Абугалиева Гульшат Сержановна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 19

  Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының магистрі

  Ғылыми атағы: аға оқытушы, магистр

  Е-mail: gulshat521336@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: -«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 21.11.2015, №0128314; «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 14.14.2017, №000239; «Технология инклюзивного образования» , 13.09.2014, №9, «Курсы обучения тренеров по программе третьего(базового)уровня», 13.01.-7.03.2014, №005683; «Курсы обучения тренеров по программе второго (основного) уровня»,12.05.-4.07.2014,

  №008403; «Курсы обучения тренеров по программе первого(продвинутого) уровня, 29.09-21.11.2014, 010993; «Learning and Teachig in Higher Education», 19.11.2015

  · Ғылыми еңбектері: -История методики преподавания русского языка в начальных классах. Электронный учебник, Уральск, 2011., Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014., Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание». – Уральск: Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.

  Оқытатын пәндері: Основы современного русского языка, методика обучения русскому языку в начальных классах, методика развития речи, детская литература

 •  Хабиева Дина Гарифоллиевна

  аға оқытушы-магистр

   


  ТАӘ: Хабиева Дина Гарифуллиевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 16

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: аға оқытушы-магистр

  Е-mail: sezim 1279@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-«Современные педагогические технологии» Өрлеу, 2016, №0130122

  -«Жаңартылған білім беру бағдарламасы: ерекшелігі оқыту түрлері, оқытудағы тиімді әдіс тәсілдер», 05.08.1017, №001802

  · Ғылыми еңбектері: Мәтжан Тілеужанов – фольклортанушы // Қазақ тілі мен әдебиеті / Республикалық журнал, Алматы-2007. 102-105б., М.Тілеужановтың ғылыми мұраларындағы этнопедагогикалық ой-пікірлер Ұлт тағылымы / Ғылыми-педагогикалық басылым / Алматы- №1(2), 2007. 53-59б.

  · Тілеужанов тағылымы // Қазақстан мектебі / Ғылыми-педагогикалық журнал. Алматы-№5(6), 2007. 79-80б., Махамбет мұрасындағы елжандылық идеялар // Махамбет оқулары-7 атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары /Орал, 23 қазан, 2015 ж.

  Оқытатын пәндері: балалар әдебиеті, тіл дамыту әдістемесі

 • Тажгулова Динара Захаровна 

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Тажгулова Динара Захаровна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 4

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail: dinara_zaharovna@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  Ғылыми еңбектері: Роль самооценки в младшем школьном возрасте // Высшая школа Казахстана Международное научно-педагогическое издание Алмата, 2013. -№2, с.272 -276; Особенности процесса самооценки младших школьников // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым Магистрантардың ғылыми мақалар жинағы Орал, 2014. – с.111-114; Некоторые аспекты процесса самопознания в младшем школьном возрасте // Вестник ЗКГУ – Уральск, 2013. - №2(50) – с.3-15 (в соавт. Имангалиевым А.С.); Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы , Орал 2017ж.

  Оқытатын пәндері: білім беру менеджменті, педагогика

 • Панищева Ольга Александровна

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Панищева Ольга Александровна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 1

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail: olga.panichsheva@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:

  Ғылыми еңбектері: Исследование самосознания современных подростков разного пола и гендерных ориентаций//Cборник материалов Международной научно-практической конференции «Уалихановские чтения - 20».- Кокшетау, 30 сентября - 1 октября 2016.- С. 227-23.; Психологические особенности самосознания подростков разного пола//Cборник материалов республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения -8» Уральск, 8 декабря 2016.- С. 135-140.; Я - концепция в раннем юношеском возрасте //Сборник материалов Третьей Всероссийской молодежной конференции «Образование для будущего или будущее образования: взгляд молодежи». Ростов-на-Дону - Таганрог Издательство Южного федерального университета, 2017.- С.125-127.; К характеристике истории становления и развития гендерных исследований//Вестник ЗКГУ,Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова, Уральск 2018.- №1, С.78-87.; Становление гендерной идентичности в юношеском возрасте// Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Современный облик молодежи в свете концепции «Рухани жаңғыру»: перспективы и инновационные подходы». Уральск, 27 апреля 2018г.- С.180-184.; Психологические особенности гендерной идентичности в структуре Я-концепции студентов разных специальностей//Вестник интегративной психологии. Журнал для психологов. Ярославль, 2018.- Выпуск 16.- С.203-204.

  Оқытатын пәндері: инклюзивті білім беру, педагогика

 • Даулетова  Асель Тельмановна

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Даулетова Асель Тельмановна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 1

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail:

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:-

  Ғылыми еңбектері:

  Оқытатын пәндері: білім берудегі менеджмент, бағалаудың өлшемдік технологиялары

 • Даргужиева Асима Аситулловна

  оқытушы, магистр


  ТАӘ: Даргужиева Асима Аситулловна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 3

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы, магистр

  Е-mail: assimok_dar@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: "Оқу үдерісіндегі қашықтықтан оқыту технологиясы" 2017ж. №2725, БҚАТУ, Орал қ.; "Педагогикалық тәжірибені өткізудің әдістемесі" 2016ж. №2674, БҚАТУ, Орал қ.

  Ғылыми еңбектері: 1."Балалар мен жасөспірімдердің саяси ойлауы", ІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция, "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации" Выпуск 3, сборник научных трудов. Украина, Переяслав-Хмельницкий.2015г., 289-290 бб.; "Қазақтардың саяси менталитетін психосемантикалық зерттеу", "Молодой ученый: вызовы и перспективы". Сборник статей по материалам IV научно-практической конференции, Москва 2016 г., 332-339 бб.; "Тұлғаның саяси көзқарастарының қалыптасуы", "Молодой ученый: вызовы и перспективы", Сборник статей по материалам VIII научно-практической конференции, Москва 2016 г., 279-283 бб.; "Психологиядағы саяси менталитет мәселелері", Ізденіс №3, Алматы 2016 ж., 25-28 бб.; "Кәсіптік-техникалық білім беру жүйесіне жаңғыртулар енгізу", материалы второй республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной ЭКСПО-2017, "Роль молодежи в развитии науки и инновации в XXI веке"// Орал 2017г.; "Қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы - мемлекеттік тіл",

  "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында, «Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 27 сәуір, Орал 2018 ж.

  Оқытатын пәндері: психология және адам дамуы, инклюзивті білім беру

 • Ергалиева Гүлжан Алгазиевна

  Доцент, п.ғ.к.


  ТАӘ: Ергалиева Гүлжан Алгазиевна

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 26

  Ғылыми дәрежесі: Доцент, п.ғ.к., 2007 ж.

  Ғылыми атағы: Доцент, п.ғ.к.

  Е-mail:e77ask@yandex.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» 09.06.2018, №0280578, «Назарбаев Зияткерлік мектептері 05.06.2017, №001794», «Внедрение инновационных технологий обучения» 02.04.2013, №21, «Система независимой оценки качества высшего, техническогои и профессионального образования», 6.12.2014., «The he she successfully finished the English course on the elementary level», 2015, № 2015634

  Ғылыми еңбектері: «Өзін-өзі тану» электронды оқулық, Басылған Орал, 2012 ж, көлемі:200 мб. Серіктес авторлар: Қажимова Р.К., Қазақстан Республикалық Білім және ғылым министрлігі М. Өтемісов атындағы БҚМУ «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» байқауында.

  Оқытатын пәндері: Педагогика, инклюзивті білім беру

 • Мақсотова Толқын Тілекқабылқызы

  оқытушы-магистр


  ТАӘ: Мақсотова Толқын Тілекқабылқызы

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 5

  Ғылыми дәрежесі: магистр

  Ғылыми атағы: оқытушы-магистр

  Е-mail: alasha_92@ mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет: 04.11.2016 ж.- «Қашықтықтан білім беру технологиялары» семинар-тренинг (72 сағат) Сертификат №990. Орал қ.; 29.04.2017ж.- «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат) Сертификат №0205115. Алматы қ.; 2018ж.- «Заманауи зерттеулердің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Сертификат №0090. Астана қ.

  Ғылыми еңбектері: Изотерапия – мүмкіндігі шектеулі баланы дамытушы қолданбалы құрал, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 52 – 57 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Мүмкіндігі шектеулі бала»-қоғамның ең өзекті мәселесі, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 100-105 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Оқу мотивациясын қалыптастырудың ғылыми негіздері», М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары БҚМУ, Орал 2017, 19-20 қазан; «Инклюзивті білім беру-қоғам қажеттілігі», «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ Халықаралық ғылыми конференция, АМУ, Ақтөбе 2017, 30 қараша

  Оқытатын пәндері:-Психология