Аты-жөні Тақырыбы Күтілетін нәтиже
1 Ерғалиева Г.А. Студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарын өзін-өзі тану арқылы жетілдіру. Өзіндік құндылықтарды игерген, жан-жақты жетілген үйлесімді дамыған тұлға.
2 Каиргалиев Т.К. Қазақстанда этнопсихологияның даму жолдары. Қазақстан психологтарының еңбектеріндегі этнопсихологиялық мәселелер. Ізденіс және мамандық тұрғысынан басылымға мақала әзірлеу т.б., деректер жинау.
3 Маденова Л.М. Жоғары сынып оқушыларында топтық оқыту арқылы танымдық белсенділіктерін қалыптастыру. 2009-2011 ж.ж. аралығында конференциялардың тақырыбына байланысты жарыққа шығатын мақалалар.
4 Сарсенбаева Б.И. Личность в развитии на этапе начальной профессионализации студенческой молодежи. Баспаға шыққан оқу-әдістемелік, әдістемелік құралдар.
5 Капленко В.П. Использование новых педагогических технологий на занятиях по педагогике Баспаға шыққан электронды оқулық.
6 Туякова Б.К. Психологические особенности формирования компетентности самоменеджмента у студентов вуза. Ақпараттарды жинауды өткізу, сәйкес келетін әдебиеттерді талдау
7 Кажимова К.Р. Педагогикалық қызметтің негізгі түрлері - оқыту мен тәрбиелеу.