Кафедра атауы Штаттық құрамы/ғылыми әлеует (штаттық) %
Жалпы педагогика, психология және өзін-өзі тану

2009

2010

2011

17 (12 %)

16 (13 %)

10 (20 %)