2011-2012 оқу жылына барлық оқытушы саны - 10, соның ішінде штаттық -10. Ғылыми атағы бойынша доцент - 1, аға оқытушы – 2, ғылыми дәрежесі бойынша 1 - доктор, 1 - кандидат, 4 - оқытушы-магистр штатқа бекітілді. Осыдан кафедраның ғылыми әлеует жағдайы 20 % құрайды.