Үйірме атауы, жұмыс бағыты Жетекшісі Студенттер саны Жұмыс кестесі Үйірменің мақсаты мен міндеті
1 «Ізденіс» ғылыми-зерттеу және медико-биологиялық бағыттағы үйірме. Байтлесова Н.К. 30 15.09
08.10-22.10.
12.11-26.11
10.12
11.02-25.02
11.03-25.03
08.04-22.04
Мақсаты: студенттерге әдістемелік және кәсіби бағдар беру тұрғысынан көмек көрсету, шығармашылық шыңдау, ғылыми-зерттеу жұмысына жұмылдыру.
Міндеті: студенттердің кәсіптік,сапалық дайындық деңгейлерін қамтамасыз ету.

Кафедрадағы үйірмелер жұмысы (мамандық бойынша)

Үйірме атауы

Құрамы

Үйірме жетекшісі

Жұмыс бағыты

Жасалған жұмыстар

1

«Ізденіс» ғылыми-зерттеу және медико-биологиялық бағыттағы үйірме.

30 студент

Байтлесова Н.К.

Мақсаты: студенттерге әдістемелік және кәсіби бағдар беру тұрғысынан көмек көрсету, шығармашылық шыңдау, ғылыми-зерттеу жұмысына жұмылдыру.

Міндеті: студенттердің кәсіптік,сапалық дайындық деңгейлерін қамтамасыз ету.

Университетте өткен ғылыми-практикалық конференцияларға қатыстық.

Қалалық және облыстық мектеп оқушылары арасында дене шынықтырудан олимпиада өткізділді. Семинар    « Пути  развития высшего образования на современном  этапе»-өткізілді.

1 апрельде-үйрмелердің презентациясына қатыстық, слайд-шоу дайындадық.

Студенттік ғылыми-зерттеу конференцияға, студенттер баяндамаларын дайындап қатысты.

 

 


1. Юлаева В., «Формирования рекреационной оздоровительной культуры населения в фитнесе», «Фитнесте бұқараның рекриационды сауықтыру мәдениетін қалыптастыру». Жетекшісі: аға оқытушы Амельченко Л.Б.

2. Шурмен Б., « ДШ және С», 4 курс, « Қазақша күрес тарихы». Жетекшісі: доцент ЖАК Исмагулов К.И.

3. Сергеева Н.,   « ДШ және С», 4 курс, «Реабилитация спортсменов средствами массажа».  Жетекшісі: аға оқытушы Жищенко А.Н.
4. Насырова Р.,  « ДШ және С», 4 курс,  «Современные виды фитнеса». Жетекшшісі: п.ғ.к., доцент Испулова Р.Н.
5. Прокофьев В., « ДШ және С», 1 курс, «Мотивация в видах спорта (волейбол)» .Жетекшісі:  Жетекшісі: оқытушы Байтлесова Н.К.
6. Андреев А.,  « ДШ және С», 4 курс,  «Состояние и проблемы массового спорта РК». Жетекшісі: б.ғ.к., доцент Мельников В.И.
7. Куватов Р.Б.,  « ДШ және С», магистрант, «Подготовка спортсменов на соответствие требования Олимпийской лицензии на примере спортивной ходьбы».  Жетекшісі: б.ғ.к., доцент Мельников В.И.
8. Балыков Б.А.,  « ДШ және С», магистрант,  «Формирование здорового образа жизни учащихся младших классов средствами физического воспитания». Жетекшісі: п.ғ.д., профессор Салов.В.Ю.
9. Ищанов А.,  « ДШ және С», магистрант,  «Дене тәрбиесінің дәстүрлі емес құралдарын техникалық колледжде қолданудың педагогикалық шарттары»». Жетекшісі: п.ғ.к. Ергалиева Г.А.
10. Молдагалиев А.М.,  « ДШ және С», магистрант,  «Оптимизация педагогического процесса по физической культуре в высших учебных заведениях». Жетекшісі: п.ғ.д., профессор Муханбекталиев Х.С.
11. Адиев.Д., « ДШ және С», 4 курс, « Қазақстандағы волейболдың бүгінгі жетістіктері». Жетекшісі: оқытушы-магистр Абдрахманов И.С.
12. Жумалиева А., « ДШ және С», 4 курс, « Қазақстандағы ұлттық спорт түрлерінің дамуы мен болашағы». Жетекшісі: оқытушы-магистр Бахтиярова С.Ж.
13. Мотова К., « ДШ және С», 2 курс, «Развитие скоростной выносливости в группе начальной подготовки в шорт-треке». Жетекшісі: аға оқытушы Амельченко Л.Б.
14. Карташова О.А., « БӘД», 4 курс, «Подготовка допризывной молодежи к службе в армии средствами внеклассной работы по НВП.»,   «БӘД сабақтарында әскер жасына дейінгі жасөспірімдерді әскер қатарына дайындау». Жетекшісі: аға оқытушы Амельченко Л.Б.
15. Насыров Б, « БӘД», 1 курс, «Студенттердің  дене тәрбиесі құндылықтарына қатынасы». Жетекшісі: оқытушы Байтлесова Н.К.
16. Наменов Б., « БӘД», 1 курс,  «Денсаулықтарын сақтау барысындағы студенттердің қимыл- қозғалыс тәртібі». Жетекшісі: оқытушы Байтлесова Н.К.
17. Субботина М., « БӘД», 1 курс, «Особенности военно-патриотического воспитания в средних учебных заведениях». Жетекшісі: оқытушы Бобер.В.В.
18. Молдагалиева А., « БӘД», 2 курс, «Бастауыш әскери дайындық әскери патриоттық тәрбиенің негізгі түрі». Жетекшісі: оқытушы Молдагалиев А.М.
19. Дуйсенгалиев С., « БӘД», 4курс, «Оқушы тұлғасын болашақ Отан қорғаушы ретінде қалыптастыру».  Жетекшісі: п.ғ.к. Ергалиева Г.А.
20. Габдушев Д., « БӘД», 4курс, « Қазақстанның білім беру мен тәрбие беру үрдісіндегі патриотизмнің 1970-2000жж аралығындағы даму жолдары». Жетекшісі: оқытушы-магистр Рыскалиев С.Н.
21. Жалетденова А., « БӘД», 4курс, « Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне қызмет ету-патриотизм мектебі». «Служба в рядах ВСРК- школа патриотизма». Жетекшісі: оқытушы-магистр Бахтиярова С.Ж.
22. Тулакбаев Б.,  « БӘД», 4курс,  «Әскер қатарындағы жастардың медициналық негізгі міндеті», «Основная медицинская обязанность служащих в рядах ВСРК».  Жетекшісі: оқытушы-магистр Абдрахманов И.С.
23.Айтбаев Н., « БӘД», 4курс,  « Патриотизм – основа морального духа казахской молодежи в период  становления сувереного государства» « Патриотизм – Тәуелсіз мемлекеттің құрылу кезеңіндегі қазақ жастарының моральдық рухының негізі». Жетекшісі:п.ғ.д., профессор Муханбекталиев Х.С.
24.Брманова Н., « ДШ және С», магистрант,  «Жалпы білім беретін мектептерде қыздардың дене тәрбиесі үрдісін күрес негізінде оңтайландыру». Жетекшісі: п.ғ.к., доцент Испулова Р.Н.

 Студенттердің 2009-2011 оқу жылдарындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары (мамандық бойынша)

Университетішілік СҒЗЖ-ға қатысқан студенттер саны (мамандық бойынша)

Алған орындары (тек І, ІІ, ІІІ орындар)

Республикалық  СҒЗЖ конкурсына жіберілген жұмыстар саны (мамандық бойынша)

Алған орындары (тек І, ІІ, ІІІ орындар)

1

ДШ-22

БӘД-28

2009-2010 оқу жылы :

1орын.«Военно-патриотическое воспитание молодежи», Карташова О., 05303гр., рук-ль Испулова Р.Н.( НВП), 2009-2010ж

2орын.«Мүмкіндігі шектеулі балалардың қимыл-қозғалыс функцияларын  жаттықтыру.», Брманова Н., 05402гр.,  рук-ль Испулова Р.Н. ( ФК) ,2009-2010ж

3орын.«Бокспен айналысатын спортшылардың дене қасиеттерін кешенді дамыту.», Туленгалиев М., гр.05402, рук-ль Бахтиярова С. (ФК), 2009-2010ж

2010-1011 оқу жылы 1орын.«Военно-патриотическое воспитание учащихся средних классов», Калинин Р., 05403гр., рук-ль АмельченкоЛ.Б. (НВП)

2орын. «Туризм в системе профессиональной педагогической деятельности (или подготовки) учителя физической культуры», Бисенова А., 05401гр., рук-ль Альмуханов Б.У(ФКи С)

3орын. «Мүмкіндігі шектеулі балалардың қимыл-қозғалыс функцияларын жаттықтыру.»,  05402  гр., рук-ль Испулова Р.Н.(ФК и С)

2011 – 2012 оқу жылы

1.орын-Андреев А., 05402гр.

2.орын – ЮлаеваВ., 05402гр

3.орын- Сарбалина М., 05204гр.

Валеева- 2008,

Буштер-2010,

Карташова-2011,

3 орынн

2-орын

3- орын

 


3-кесте

Студенттердің 2009-2011 оқу жылдарындағы республикалық олимпиадаларға қатысы (мамандық бойынша)

2009ж

2010ж

2011ж

 

Республикалық олимпиадаға қатысқан студенттер саны

Алған жүлделі орындары

(тек І,ІІ,ІІІ орындар)

Республикалық олимпиадаға қатысқан студенттер саны

Алған жүлделі орындары

(тек І,ІІ,ІІІ орындар)

Республикалық олимпиадаға қатысқан студенттер саны

Алған жүлделі орындары

(тек І,ІІ,ІІІ орындар)

1

6студент, 2 орын( ДШ)

3 студент,3орын (БӘД)

6студент, 3 орын (ДШ),

3 студент,3 орын(БӘД)

 

3 студент, ---------(БӘД)

 

Студенттердің 2009-2011 оқу жылдарындағы конференцияларға қатысы (мамандық бойынша)

Облыстық, республикалық және шетелдерде жарияланған мақалалар саны

конференция атауы, қайда, қашан өтті

Мақала авторы

Мақала тақырыбы

1

 

Организована и проведена научно-теоретическая Международная  конференция «Современные тенденции развития физической культуры и спорта», посвященная 7 Азиатским играм.

3 декабря 2010 года

 

1.Кусманова Айнур Сериккалиевна,   мамандығы 4-курс студенті Алғашқы әскери сабағында оқушылар үлгірімін жоғарлату үшін дидактикалық материалдарды пайдалану

 

2. Нуримов Д. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ сырттай бөлім студенті

 

3.Есенов М.А. «Бастауыш сынып оқушыларының гимнастика сабағында ұлттық ойын элементтерін пайдалану»

 

4.Махметова Венера Қыдырқызы  4-курс студенті, «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы «Дене тәрбиесі сабағында жаңа оқыту технологияларын пайдалану

5.Михайлова Тамара Анатольевна,   фитнеспен  йогадан жаттықтырушы. ОБЖСМ №4, Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова ,студентка заочного отделения специальности  Физкультура и спорт.

6.Қайрманова Рита Руслановна «Дене шынықтыру және спорт » мамандығының  4-курс студенті  «Алғашқы әскери дайындық сабағында адамгершілікке тәрбиелеу

1. «Бастапқы әскери дайындық»

 

2. «Бастауыш сы ныптарда жалпы дамыту жаттығуларын ұлттық ойындар арқылы ұйымдастыру»

 

3.«Бастауыш сынып оқушыларының гимнастика сабағында ұлттық ойын элементтерін пайдалану»

 

4. «Дене тәрбиесі сабағында жаңа оқыту технологияларын пайдалану

 

5. «Роль и место дыхательной гимнастики «боди-флекс» в сфере организованных форм рекреативного сервиса»

6. «Алғашқы әскери дайындық сабағында адамгершілікке тәрбиелеу