2009-2011 жылдары халықаралық жоғары рейтингілі журналдарда жарық көрген мақалалар:

Автор

Мақала атауы

Баспа, журнал атауы, мерзімі

Баспа бет саны

Қосымша

2011 ж

1

Муханбеткалиев Х.С

20 лет независимости Республики Казахстан: итоги и перспективы

РУДН РФ, 2011