Тегі: Испулова
Аты: Роза
Әкесінің аты: Набиевна
Ғылыми дәрежесі, лауазымы: доцент  п.ғ.к.,доцент 
Электрондық почтасы: ispulova_roza@mail.ru

 

 

 

  Тегі: Салов
Аты: Владимир
Әкесінің аты:
Юрьевич
Ғылыми дәрежесі, лауазымы: п.ғ.д. профессор

 

 

 

 

 

Тегі: Исмагулов
Аты: Камеш
Әкесінің аты:
Исмагулович
Ғылыми дәрежесі, лауазымы: ЖАК-тын доценті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тегі: Жищенко
Аты: Александр
Әкесінің аты:
Николаевич
Ғылыми дәрежесі, лауазымы: аға оқытушысы