Тегі: Испулова
Аты: Роза
Әкесінің аты: Набиевна
Туылған күні, айы, жылы: 19.09.1956
Туған жері: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы
Жалпы еңбек өтілі: 38 жыл
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 38 жыл
Осы мекемедегі тәжірибесі: 38 жыл
Ғылыми дәрежесі, лауазымы: п.ғ.к., доцент, кафедра менгерушісі
Оқытатын пәндері: гимнастика, магистерлық және дипломдық жұмыстардын жетекшісі
Электрондық почтасы: ispulova_roza@mail.ru

 

Тегі: Салов
Аты: Владимир
Әкесінің аты:
Юрьевич
Туылған күні, айы, жылы:
24.11.1951
Туған жері: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы
Жалпы еңбек өтілі:
45 жыл
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі:
45 жыл
Осы мекемедегі тәжірибесі:
38 жыл
Ғылыми дәрежесі, лауазымы:
п.ғ.д. профессор
Оқытатын пәндері:
магистерлық және дипломдық жұмыстардын жетекшісі

 

Тегі: Исмагулов
Аты: Камеш
Әкесінің аты:
Исмагулович
Туылған күні, айы, жылы:
10. 03. 1940
Туған жері: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Бітік ауылы
Жалпы еңбек өтілі:
49 жыл
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі:
49 жыл
Осы мекемедегі тәжірибесі:
45 жыл
Ғылыми дәрежесі, лауазымы:
ЖАК-тындоценті
Оқытатын пәндері:
күрес, ұлттық спорт тұрлері, жекпе-жек

 

Тегі: Мельников
Аты: Владимир
Әкесінің аты:
Леонидович
Туылған күні, айы, жылы:
28.12.1953
Туған жері: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы
Жалпы еңбек өтілі:
41 жыл
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі:
41 жыл
Осы мекемедегі тәжірибесі:
41 жыл
Ғылыми дәрежесі, лауазымы:
к.б.н., доцент
Оқытатын пәндері:
спорттық физиология,спорттық ойындар

Тегі: Жищенко
Аты: Александр
Әкесінің аты:
Николаевич
Туылған күні, айы, жылы:
15.01.1950
Туған жері: Республика Грузия, г.Тбилиси
Жалпы еңбек өтілі:
51 жыл
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі:
45 жыл
Осы мекемедегі тәжірибесі:
36 жыл
Ғылыми дәрежесі, лауазымы:
аға оқытушысы
Оқытатын пәндері:
ЕДШ, массаж, ДШ гигиенасы, спорттық медицина