Бакалавриат деңгейі

5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының мақсаты 5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының негізгі мақсаттары төмендегідей:

· кәсіби іс-әрекетте қажетті негізгі білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерді қалыптастыру;

· экологиялық , физикалық және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру;

· тілдік даярлық;

· жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;

· тұлғаны патриоттық, Қазақстан Республикасы халықтарының достастығы, толеранттылық негізде тәрбиелеу.

1. Біліктілік пен лауазымдардың тізімі. Берілген білім беру бағдарламасының түлектеріне «Білім бакалавры» дәрежесі тағайындалады . Білім бакалавры еңбек өтілімінсіз, категориясыз біліктілігі жоғары маман ретінде қызмет ете алады: -әлеуметтік педагог; -өзін-өзі тану пәні мұғалімі; (Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген және оқытушылар мен тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес , 2009 жылдың шілде айының 13 түзетулер енгізген , № 338 , 2011 жылы 9 шілдеде № 241, 2013 жылы 27 желтоқсанында №512 бұйрығы) 2.Бітірушінің білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік сипаттамасы

2.1.Кәсіби іс-әрекет аясы

5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім бакалавры білім беру жүйесі мен әлеуметтік жұмыстарда , ғылым саласында өзінің кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыра алады . Біліктілік деңгейі ҚХР-6 .

2.2. Кәсіптік іс-әрекет нысандары 5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім берудің кәсіптік іс-әрекет нысындары мыналар болып табылады:  меншік нысанына байланыссыз білім беру ұйымдарының барлық түрлері мен типтері;  әлеуметтік бағыттағы мекемелер.

2.3 Кәсіби біліктілік пәні

5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім бакалавры үшін кәсіби біліктілік пәнінің негізі: - оқу орындарында және тұрғылықты жерiнде тұлғаның әлеуметтік құқықтарын қорғау; - мамандандырылған білім беру ұйымдарында және арнайы білім беру мекемелерінде, педагогикалық - түзету, оңалту және тәрбиелік іс-әрекеттерін ұйымдастыру; - әр түрлі әлеуметтік топтар, өскелең ұрпақ әлеуметтендіру және тұлғалық дамуына әлеуметтік- педагогикалық көмек көрсету; - тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруда отбасына әлеуметтік- педагогикалық қолдау көрсету;

2.4 Кәсіби іс-әрекет түрлері 5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім бакалавры төмендегідей кәсіби іс-әрекет түрлерін атқара алады:

- әлеуметтік- педагогикалық ;

- оқыту-тәрбиелік ;

- ғылыми-зерттеу ;

- мәдени-ағартушылық ;

- ұйымдастырушылық -әдістемелік

- аниматорлық

2.5 Кәсіби іс-әрекет функциялары 5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының кәсіби іс-әрекет функциялары

- ұйымдастырушылық;

- болжамдық ;

- алдыналу- бейімді;

- әлеуметтік- терапиялық;

- қорғаушылық.

2.6 Кәсіби іс-әрекеттің типтік міндеттері

5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының білім беру бакалавры кәсіби іс-әрекет типтік міндеттерін төмендегідей кәсіби іс-әрекет түрлеріне сәйкес шешуі қажет:

Білім беру іс-әрекет саласында

· әр түрлі санаттағы балалардың дамуы мен әлеуметтенуі;

· «Ӛзін-өзі тану» пәні бойынша зерттеулер жүргізу;

· әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, диагностика, түзету;

· нақты жағдайда әдістемелік білім және практикалық дағдыларды жүзеге асыру;

Оқыту – тәрбиелеу іс-әрекеті саласында :

· оқыту – тәрбиелеу жұмысын педагогикалық үрдістің заңдарына, заңдылықтарына, принциптеріне, тәрбие механизмдеріне сәйкес іске асыру;

· әлеуметтік- педагогикалық жұмысты жоспарлау;

· нақты тәрбиелік міндеттерді шешу;

· әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың түрлі нысандары мен әдістерін іріктеу және пайдалану;

· студенттердің ата-аналармен, сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен және қоғаммен жақсы қарым-қатынасын орнату;

Оқыту – технологиялық іс-әрекет саласында:

· инновациялық , әлеуметтік және білім беру технологияларын оқу процесінде пайдалану;

· ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды педагогикалық ақпаратты іздеуде қолдану және өңдеу процесін ұйымдастыруға қатысу .

Әлеуметтік –педагогикалық іс-әрекет саласында:

· студенттердің білім және дамытуға қолайлы қоршаған ортасын қалыптастыру және әлеуметтік -педагогикалық қолдау көрсету , жеке дамыту арқылы белгілі ауытқулары бар балаларды әлеуметтік оңалту ,балалар мен ересектер арасында әлеуметтік бейімделу деңгейін арттыру;

Эксперименталды – зерттеушілік іс-әреке саласында:

· ғылыми- әдістемелік әдебиеттерді зерттеу;

· өзін-өзі тануда озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау ;

· педагогикалық эксперименттер жүргізіп нәтижелерін оқыту үрдісіне ендіру;

Ұйымдастырушылық-басқарушылық іс-әрекет саласында :

· білім берудің түрлі деңгейлерінде өзін-өзі тану курсы мазмұнын жоспарлау;

· әлеуметтік- педагогикалық жұмысты ұйымдастыру және өткізу жолдарын анықтау;

Мәдени – ағартушылық іс-әрекет саласында :

· мәдени – ағартушылық іс-әрекетте ересектер мен балалар қажеттіліктерін қалыптастыру және зерттеу;

· мәдени кеңістік ұйымдастыру;

· түрлі әлеуметтік топтар үшін мәдени-ағартушылық бағдарламаларды іске асыру және өңдеу.

2.7 Кәсіби іс-әрекет мазмұны

5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының кәсіби іс-әрекетінің мазмұны:

· әлеуметтендіру және жеке даму процесін сапалы ұйымдастыру және басқару;

· белсенді білім берудің жеке маңыздылығын, танымдық қызмет әдістерін дамыту мен зерделеуге баса назар аудару;

· өзін-өзі таныту және өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету, жеке студенттің бүкіл білім беру процесін бағдарлау;

· өздігінен білім алуға және студенттердің кәсіби бағдарлауына қолайлы жағдайлар жасауға әр түрлі педагогикалық технологияларды пайдалану.

· өзін-өзі тануда ең озық білім мен педагогикалық элементтерді қоса алғанда, зерттеу саласындағы білімі мен түсінігін көрсету;

· кәсіби деңгейде осы білімі мен түсінігін қолдану;

· дәлелдер тұжырымдау және оқу процесінде кәсіби міндеттерді «Ӛзін-өзі тану», әр түрлі әлеуметтік топтардың халқына әлеуметтік және педагогикалық көмекті жүзеге асыру;

· әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялау;

· ақпараттық идеяларды, проблемаларды мамандарға немесе маман емес болса да мәлім ету.

5В012300- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының негізгі құзыреттілік білімі BA - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кілті негізінде және арнайы дағдылар (жалпы білім беру, әлеуметтік, этикалық, экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық құзыреттілік талаптар) құрылады.

3.1 Негізгі құзыреттіліктер

Жалпы білім беру талаптары:

· жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білім , әлеуметтік- гуманитарлық, экономикалық пәндерді пайдалану арқылы дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруда зор үлес қосады;

· қазіргі заманғы технологиялармен айналысуға дағдысы бар , кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігі болады ;

· өз ана тілінде ойын тұжырымдап білдіруге, қазақ тілінде , орыс және шет тілдерінде дағдыларды игере отырып, келешекте жұмысқа пайдаланады ;

· күнделiктi кәсiби қызметте және магистратурада үздіксіз білім беру үшін қажетті жаңа білімді меңгеруге дағдысы бар

Әлеуметтік және этикалық құзыреттер үшін талаптар:

· қоғамдық пікір , салт-дәстүр , әдет-ғұрып , әлеуметтік нормалар негізінде әлеуметтік және этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметін білу ;

· іскерлік этика , мінез-құлық , этикалық және құқықтық стандарттар ережелерін сақтау;

· Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу;

· әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты болуы;

· Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнама негіздерін білу;

· әлеуметтік даму үрдістерін білу;

· әр түрлі әлеуметтік жағдайларды басшылыққа алады ;

· жаңа шешімдерді ұсынуға , өз көзқарастарын қорғауға, командада жұмыс істей білу ;

· ұжымда өз пікірін қатысты пікір білдіре, ымыраға келе алады ;

· кәсіби және жеке өсу үшін тырысамыз.

Экономикалық, ұйымдастырушылық - басқарушылық біліктілік талаптары:

· экономикалық білім негіздерінің болуы негізінде басқарудың ғылыми түсінуі, маркетинг, қаржы , т.б. . ;

· экономиканы мемлекеттік реттеу , экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлінің мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну .

· Ӛзгерістер мен белгісіздік динамизмін арттыру тұрғысынан әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, талаптар, географиялық және әлеуметтік ұтқырлық өзгертуге дайындық:

· қазіргі ақпараттық толқынында шарлау және тез әлемдік экономикадағы құбылыстар мен үдерістерді өзгертуге бейімделе білу;

· кәсіби қызметіне байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді болуы;

· белгісіз экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдерді қабылдау дағдыларын меңгеру.

4. Базалық және профильдік пәндер тізімі

1.Кәсіби педагогикаға кіріспе

2. Педагогика

3. Этнопедагогика

4. Психология және адам дамуы

5. Ӛзін – ӛзі тану

6. Кәсіби қазақ тілі

7. Кәсіби орыс тілі

8. Кәсіби бағытталған шет тілі

9. Ӛзін-ӛзі тану пәнін оқытудың әдістемесі

10.Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

11.Әлеуметтік педагогика

12.Ұлттық тәрбие

13.Педагогика, әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі тану тарихы

14.Педагогикалық психология

15.Жас ерекшелік психологиясы

16.12 жылдық оқытудың психологиялық-педагогикалық проблемалары

17.Салыстырмалы педагогика

18.Заманауи оқыту теориясы

19.Инклюзивті оқыту

20.Кәсіби лидерліктің негіздері

21.Психологиялық-педагогикалық практикум

22.Мектептің әлеуметтікпедагогикалық проблемалары

23.Педагогикалық шеберлік

24.Педагогикалық риторика

25.Арт білім беру

26.Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі

27.Тұлғаның психологиялықпедагогикалық диагностикасы

28.Жеке және топтық психотерапияның негіздері

29.Педагогика бойынша зерттеу жобаларын ұйымдастыру және жоспарлау

30.Әлеуметтік психология

31.Әлеуметтік педагогиканың ӛзекті мәселелері

32.Педагогикалық анимация

33.Отбасы педагогикасы

34.Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың технологиясы

35.Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі тануы және дамуы

36.Әлеуметтік жұмысты жобалау

37.Әлеуметтіктің жұмыстың кәсібиэтикалық

38.Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау

39.Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент

40.21 ғасыр педагогикасы

41.Бейінді оқыту педагогикасы