• Arystangaliyeva Venera 

  teacher, master


  SNP: Arystangaliyeva Venera

  General teaching experience:11

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: vip.arystangalieva@mail.ru

  Information on refresher courses:

  -«Заманауи дидактика», 04.2018, №64; Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындардағы заманауи педагогикалық технологиялары», 09.06.2018, №0280579; «Педагогикалық өлшеулер әдістемесінің негізі», 18.05.2018, №00047

  Scientific publication: Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі тануын қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері // «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. 10,2011ISBN 0207-547413-15 бб.; Өзін-өзі тану» пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру//Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 81-83 бб.; Инклюзивті білім беру – мәселелері және шешу жолдары // «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 20 қазан, 2016 жыл. ISBN 978-601-266-310-5. 21-22 б

  Subjects taught: pedagogy, defectology

 • Gaipnazarova Bagdat  

  teacher, master    


  SNP: Gaipnazarova Bagdat

  General teaching experience: 8

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: baggi_19.90@mail.ru

  Information on refresher courses:

  Scientific publication:

  «Педагогикалық үдерісте акмеологиялық технологияларды қолдану – 2016 жылдың 29-30 қыркүйегінде Украинаның Переяслав-Хмельницкий қаласындағы Г.Сковорода атындағы мемлекеттік педагогкалық университетінде оздырылған «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» атты XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференциясының материалдар жинағы»; «Инклюзивті білім беруде М.Монтессори әдістемесінің маңыздылығы» - 2016 жылдың 20 қазан күні ұйымдастырылған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы; Зерттеу материалдарын пайдалана отырып Құрманғазы күйлерін насихаттау // Қ. Жұбанов атындағы АМУ «Жұбанов тағылымы» атты ІХ х.т.к.,.-Ақтөбе, 30 қараша 2017

  Subjects taught: pedagogy, special methods for primary classes

 • Yerniyazova Saltanat               

  senior lecturer, master


  SNP: Yerniyazova Saltanat

  General teaching experience:15

  The degree: master

  Academic title: senior lecturer, master

  Е-mail: erniyazova82@mail.ru

  Information on refresher courses:

  «Заманауи педагогикалық технологиялары», 21.10.2017, №0216735; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 2.02.2015, №000099; «Назарбаев Зияткерлік мектептері», 05.06.2017, №001796; «Заманауи дидактика», 04.2018, №22; «Орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту»,14.04.2016, №217

  Scientific publication: «VІ Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Орал, мамыр 2014ж.; «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы» п.ғ.д., профессор Қ.Б. Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал, 2015ж.; Бастауыш сынып оқушыларының оқу икемділіктерін қалыптастырудың негізгі критерийлері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2014ж. 47-50бет. ; Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников как фактор социализации. «Актуальные вопросы регионального образования» журналы- №13. Саратов, 2014ж.; Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: материалдар жинағы. М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2016. 67-70б.; Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. "Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал,2016 - 57-62б.

  Subjects taught: Fundamentals of mathematics, theory and problems of mathematics

 • Zolotykh Irina Nikolaevna

  Teacher of the Department of pedagogy and psychology, master


  Zolotykh Irina Nikolaevna

  Teacher of the Department of pedagogy and psychology, master

  Email: zolotykh_irina@mail.ru

  Phone number: 8-775-373-45-93

  Education and academic degree, title:

  West Kazakhstan state University,

  qualification teacher-psychologist, master of social Sciences

  Teaching experience: since 2014.

  Scientific interest:

  Humanistic psychology

  Existential psychology

  Analytical psychology

  Personality-oriented pedagogy

  Number of published works: 4

  Main publication:

  Textbooks and teaching AIDS:

  Sarsenbayeva B. I. Kaplenko, V. P., Gold, I. N. "A methodology for the study of the family." Oral: M. Temnov finday BMW RBO, 2016 f - 105 b.

  Articles in scientific journals:

  * Gold I. N., Karnauh Yu. N. Psychological and pedagogical support of persons with special educational needs in the modern educational space // Materials of the international scientific-practical conference "Actual problems of theory and practice of inclusive education" – I part. – Oral: M. Utemisov finday BMW RBO, 2016. - 305 p. p. 71-74.

  * Abugalieva G. S., Kaplenko V. P., Zolotykh I. N. Theoretical model of psychological work on the formation of selective attachment in orphans of adolescence. // And 62 "Inclusive beroud tearily Bilim Zhane tarryall sect of" Atta people, Il.-tgib. Conf.mate. II b. = "Actual problems of theory and practice of inclusive education": Mat. international. scientific and practical. Conf. Part II. - Oral: M. Utemisov finday BMW RBO, 2016. - 201 b.

  · Gold I. N. Phototherapy – as one of the innovative practices in the classroom self-knowledge B-94 // "Bilim berude, innovasiyalar me tarriba: time and modern requirement" took place = on "Innovations and experiences in education: challenges of time" tarybiniai CH Respublikasy Pedagogical aulani oblasti kesen Materialdary. - Oral, 2016 – 376 Beth. (p. 293-297)

  Courses taught:

  Theory of education

  History of pedagogy

  Social pedagogy

  The time of the consultation:

  Monday, Wednesday from 15.00-17.00 hours, № 7 educational building, 414 audience

 • Kazetova Alya

  PhD, senior lecturer


  SNP: Kazetova Alya

  General teaching experience: 25

  The degree: PhD, senior lecturer

  Academic title: PhD, senior lecturer

  Е-mail: alye@mail.ru

  Information on refresher courses:-

  · Scientific publication:«Методические указания по изучению дисциплины «Самопознание»: Әдістемелік құрал – Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы, 2014. – 55 бет., Жалпы педагогика пәнінен тест жинағы /1-2-курс. арн./ Орал: КазИИТУ редакциялық баспа орталығы – Орал, 2015.

  Subjects taught: Pedagogical psychology, experience and research methods

 • Kairgaliev Temirgali

  Senior lecturer of the Department of pedagogy and psychology


  Kairgaliev Temirgali

  Senior lecturer of the Department of pedagogy and psychology

  Phone number: 87758111359

  Education and academic degree, title:

  Ural pedagogical Institute. A. S. Pushkin, qualification-English teacher

   

  Teaching experience: since 1966

  Scientific interest:

  English

  pedagogy

  psychology

  ethnopsychology.

  Number of published works: 67

  Main publication:

  Textbooks and teaching AIDS:

  · Psychology, pedagogy and psychology mamangun cnds and sirti excellent BLM studenterna aralen excellent Ali. - Oku kuraly. Oral 2002

  · Psychology testler inay(electrode excellent Ali) BMU, Blowjob 2011

  · Psychologially ssdc excellent Ali. BKMU Oral-2007-88

  Articles in scientific journals:

  · Creditc excellent jieshe interactive oito discern oldnode kabr of. – "Joury excellent hornandy innovately oito texnologiyalari me interaktivt deter" respublikasy scientific practicaly conferencesin Materialdary. Oral 2006-15-16.

  · Ulttyk oyunlarda psihologia areselected, BMW habercisi 1/2011-116-118 b

  · Euyn-dyetyam Ali, BMW habercisi 2/2010-74-76 b.

  · Zhane Khalyk ertegin any psychologicaly. Geary excellent hornandy Bilim, Zhane Gylym innovation: cases, BGN keleshev Zhane Khalyk arely tarryall scientific conference Materialdary 2012ж. Yelled. 62-63 b.

  · Soloitalia trialodine Neger. "Kazakhstan 2050" strategies: den physical education men sport arily LTTE Densaulyk neito Atta halyard scientific-tarryall conferencesin Materialdary. 28 Nauryz Oral 2014zhyl.

  Courses taught:

  Psychology

  Psychology of child development

  History of psychology

  Social pedagogy

  The time of the consultation:

  Wednesday, Thursday from 15.00-17.00 hours, № 7 academic building, KAB. 401

 • Morozova Lyudmila Vladimirovna

  Teacher of pedagogy and psychology Department


  Morozova Lyudmila Vladimirovna

  Teacher of pedagogy and psychology Department

  Email: a-alma@bk.ru

  Phone number: 8 707 5517 863

  Education and academic degree title: West Kazakhstan state University,

  qualification: teacher of Russian language and literature, English language, master of pedagogical Sciences.

  Teaching experience: since 1996

  Scientific interest:

  - humanistic pedagogy;

  - communicative competence;

  - information competence;

  - non-standard solutions of the educational process.

  Articles in scientific journals:

  1.Interactive teaching methods and their role in improving the training of students in modern schools. Materials of the international scientific-practical conference "national educational system in the conditions of global competition: problems, priorities, prospects of development" of October 30-31, 2014. Pp. 117-120.

  2.Psychological and pedagogical aspects in the training of competitive specialists. Materials of the Republican scientific-practical conference "training of competitive specialists in higher educational institutions: problems, current state and prospects", dedicated to doctor of science Professor

  K. B. Seitalieva from 12 June 2015. P. 78-80.

  3.The technology of problem-Dialogic learning in the Russian language lessons as a means of formation of cognitive activity and personal development of students. Bulletin of wksu №3 of 2016.

  Courses taught:

  Pedagogy

  Psychology

  Social pedagogy

  Methods of educational work

  The time of the consultation:

  Tuesday, Thursday from 15.00-17.00 hours, №7 educational building, 401 audience

 • Mukanova  Nurganat Ergenevna

  Teacher of pedagogy and psychology Department


  Mukanova  Nurganat Ergenevna

  Teacher of pedagogy and psychology Department

  Email: nurzhanat.m@mail.ru

  Phone number: 87028519010

  Education and academic degree, title: West Kazakhstan state University, qualification-teacher-psychologist, master of pedagogical Sciences

  Teaching experience: since 2007

  Scientific interest:

  Pedagogical and psychological conditions of formation of system of profile training

  Features of inclusive education

  Pedagogy of professional education

  Features of psychological development in preschool age

  Number of published works: 25

  Main publication:

  Textbooks and teaching AIDS:

  · Geary synyp ouseley bands badely oito gysn alaptanterv: Excellent-distell Ali. - M. Temnov finday BMW RBO, 2014ж.

  · CSTC Bilim take pedagogikasy: Excellent Ali.- M. Temnov finday BMW RBO, 2015ж.

  Articles in scientific journals:

  · Bank mctate oito rdsn jimbastard ditemelo Zholdary // BMW "Khabarshy" magazines. No. 4. Oral, 2011. 94-100 BB

  · Bank mctate oito rdsn jimbastard psychologicaly-pedagogical negadir //"Pursuit" scientific journals (gumanitarny ilimdar seriesi Halyard scientific-practically magazine "Kazakhstan Geary school journaline scientific osyssey") No. 4.Almaty, 2012. 250-253 BB

  · Darly top ballarini tin ITN damytu / / "n I. Kalyuzhny okulary: lawmatch-gumanitarny alamdari innovately lady baattery" Atta halyard scientific-practically conference. Aktobe, 2014. 122-125 BB

  Courses taught:

  Psychological and pedagogical diagnostics of personality

  Social pedagogy

  Developmental psychology

  History of pedagogy

  The time of the consultation:

  Tuesday, Thursday 15.00-17.00, No. 7 academic building, 103 - followers

 • Khusainov Mergali Sergazyevich

  Senior lecturer of the Department of pedagogy and psychology


   

  Khusainov Mergali Sergazyevich

  Senior lecturer of the Department of pedagogy and psychology

  Contact phone 8-701-414-25-22

  Education, academic degree:

  A. S., Ural pedagogical Institute. Pushkin, professional qualification-teacher of mathematics

  Teaching experience: since 1971

  Research interests: since 1965

  Pedagogy

  Mathematics

  Mathematics in primary school

  Number of published works: more than 30

  Main publication:

  Educational, educational-methodical manuals:

  * B. Moldagaliev, S. Musina, M. Khusainov, "the use of educational technologies in the educational process of the school", Uralsk 2003., The publishing center wksu

  * M. Khusainov "fundamentals of the initial course of mathematics", Uralsk 2007., Publishing center wksu-52 pages.

  Courses taught:

  Methods of elementary mathematics fundamentals of

  Basic mathematics

  Consultation time:

  Monday, Tuesday 12: 00 -13: 00, building 7, 401 auditorium

 • Khasanova Inkar 

  candidate of pedagogics


  SNP: Khasanova Inkar

  General teaching experience:26

  The degree: candidate of pedagogics

  Academic title: candidate of pedagogics

  Е-mail: Khassanova.inkar@mail.ru

  Information on refresher courses:-

  «Өрлеу біліктіліктіарттыру ұлттық орталығынан «Заманауи педагогикалық технологиялар» 10.06.2017ж.

  Scientific publication: 1. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту мәселелері: Оқу-әдістемелік құрал – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ редакциялық баспа орталығы, 2012. – 204 бет.

  2. 6М010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық сараман бойынша әдістемелік нұсқау. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. – 45б.

  3. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі. Монография. – Орал: БҚМУ, 2016. –156 б.

  4. Қазақ тілінен тест жинағы /1-2-сын. арн./ М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. –Орал, 2007.

  5. Блум таксономиясы бойынша қазақ тілін оқыту әдістемесі. Оқу-әдістемелік құрал. Ғ.Қ.Хасанов, І.Ө.Хасанова, Г.Г.Тұрғаналиева, Б.Б.Есенова авторлығымен М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБ орталығы, 2017ж.

  Subjects taught: Modern Kazakh language, methods of teaching the Kazakh language in primary school, practicum of the Kazakh language, methods of scientific and pedagogical research, methods of teaching pedagogical disciplines at the University

 • Sarsenbaуeva Botagoz

  Doctor of pedagogical Sciences, candidate of psychological Sciences.


  SNP: Sarsenbaуeva Botagoz

  General teaching experience: 43

  The degree: p. g.D., p. g.ed.

  Academic title: p. g.D., p. g.ed.

  Е-mail: -

  Information on refresher courses:-

  Scientific publication: -Психология современного подростка. Коллективная монография //под редакцией академика Д.И.Фельдштейна. - Москва – Педагогика, 1987г.

  - Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – Москва, Московский психолого-социальный институт 2005 г.

  Subjects taught: psychology, management in education

 • Yesenova Sveta

  teacher, master

   


  SNP: Yesenova Sveta

  General teaching experience:11

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: sveta72@mail.ru

  Information on refresher courses:-

  Scientific publication: Махамбет тағылымдары-ІІ Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Орал 2008 ж. Махамбет поэзиясындағы этнопсихологиялық философиялық аспектілері. Баспа бет саны 01875. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сана психосемантикасы. Б.Қ.Г.А хабаршысы 2009 ж.; Сананы этнопсихологиялық тұрғыдан зерттеуде фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Құзіреттілікке жас ұрпақты оқыту процесінде қазақ фольклорының кіші жанры – фразеологизмдердің алатын орны. 2009 ж.; Ұлттық білім беру жүйесінің жаңарту және адам ресурстарының жаңа саласын қалыптастырудағы оның рөлі атты халық аралық ғылыми практикалық конференция. 2009 ж.; Қазақстандағы жоғары білім берудегі өзгерістердің кейбір астарлары. 2009 ж.; Оқыту үрдісінде жаңа технологияны қолдау жолдары. 2009 ж.

  Subjects taught: Theory and methods of teaching, pedagogy

 • Abugaliyeva Gulshat

  senior lecturer, master


  SNP: Abugaliyeva Gulshat

  General teaching experience: 19

  The degree: master

  Academic title: senior lecturer, master

  Е-mail: gulshat521336@mail.ru

  Information on refresher courses:

  -«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 21.11.2015, №0128314; «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 14.14.2017, №000239; «Технология инклюзивного образования» , 13.09.2014, №9, «Курсы обучения тренеров по программе третьего(базового)уровня», 13.01.-7.03.2014, №005683; «Курсы обучения тренеров по программе второго (основного) уровня»,12.05.-4.07.2014,

  №008403; «Курсы обучения тренеров по программе первого(продвинутого) уровня, 29.09-21.11.2014, 010993; «Learning and Teachig in Higher Education», 19.11.2015

  · Scientific publication: -История методики преподавания русского языка в начальных классах. Электронный учебник, Уральск, 2011., Педагогическая практика студентов специальности «»Социальная педагогика и самопознание» (учебно-методическое пособие). Уральск, 2014., Методические рекомендации по организации и проведению практики для студентов специальности 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание». – Уральск: Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.

  Subjects taught: Basics of modern Russian language, methods of teaching Russian in primary school, methods of speech development, children's literature

 • Habieva Dina

  senior lecturer, master


  SNP: Habieva Dina

  General teaching experience: 16

  The degree: master

  Academic title: senior lecturer, master

  Е-mail: sezim 1279@mail.ru

  Information on refresher courses:-«Современные педагогические технологии» Өрлеу, 2016, №0130122

  -«Жаңартылған білім беру бағдарламасы: ерекшелігі оқыту түрлері, оқытудағы тиімді әдіс тәсілдер», 05.08.1017, №001802

  · Scientific publication: Мәтжан Тілеужанов – фольклортанушы // Қазақ тілі мен әдебиеті / Республикалық журнал, Алматы-2007. 102-105б., М.Тілеужановтың ғылыми мұраларындағы этнопедагогикалық ой-пікірлер Ұлт тағылымы / Ғылыми-педагогикалық басылым / Алматы- №1(2), 2007. 53-59б.

  · Тілеужанов тағылымы // Қазақстан мектебі / Ғылыми-педагогикалық журнал. Алматы-№5(6), 2007. 79-80б., Махамбет мұрасындағы елжандылық идеялар // Махамбет оқулары-7 атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары /Орал, 23 қазан, 2015 ж.

  Subjects taught: literary training

 • Tazhgulova Dinara  

  teacher, master


  SNP: Tazhgulova Dinara

  General teaching experience: 4

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: dinara_zaharovna@mail.ru

  Information on refresher courses:-

  Scientific publication: Роль самооценки в младшем школьном возрасте // Высшая школа Казахстана Международное научно-педагогическое издание Алмата, 2013. -№2, с.272 -276; Особенности процесса самооценки младших школьников // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым Магистрантардың ғылыми мақалар жинағы Орал, 2014. – с.111-114; Некоторые аспекты процесса самопознания в младшем школьном возрасте // Вестник ЗКГУ – Уральск, 2013. - №2(50) – с.3-15 (в соавт. Имангалиевым А.С.); Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы , Орал 2017ж.

  Subjects taught: management in education, pedagogy

 • Panishcheva Olga  

  teacher, master


  SNP: Panishcheva Olga

  General teaching experience::1

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: olga.panichsheva@mail.ru

  Information on refresher courses:-

  Scientific publication: Исследование самосознания современных подростков разного пола и гендерных ориентаций//Cборник материалов Международной научно-практической конференции «Уалихановские чтения - 20».- Кокшетау, 30 сентября - 1 октября 2016.- С. 227-23.; Психологические особенности самосознания подростков разного пола//Cборник материалов республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения -8» Уральск, 8 декабря 2016.- С. 135-140.; Я - концепция в раннем юношеском возрасте //Сборник материалов Третьей Всероссийской молодежной конференции «Образование для будущего или будущее образования: взгляд молодежи». Ростов-на-Дону - Таганрог Издательство Южного федерального университета, 2017.- С.125-127.; К характеристике истории становления и развития гендерных исследований//Вестник ЗКГУ,Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова, Уральск 2018.- №1, С.78-87.; Становление гендерной идентичности в юношеском возрасте// Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Современный облик молодежи в свете концепции «Рухани жаңғыру»: перспективы и инновационные подходы». Уральск, 27 апреля 2018г.- С.180-184.; Психологические особенности гендерной идентичности в структуре Я-концепции студентов разных специальностей//Вестник интегративной психологии. Журнал для психологов. Ярославль, 2018.- Выпуск 16.- С.203-204.

  Subjects taught: inclusive education, pedagogy

 • Dauletova Assel           

  teacher, master


  SNP: Dauletova Assel

  General teaching experience: 1

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail:

  Information on refresher courses:-

  Scientific publication:

  Subjects taught: criteria assessment, management in education

 • Darguzhieva Assima

  teacher, master


  SNP: Darguzhieva Assima

  General teaching experience:3

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: assimok_dar@mail.ru

  Information on refresher courses: "Оқу үдерісіндегі қашықтықтан оқыту технологиясы" 2017ж. №2725, БҚАТУ, Орал қ.; "Педагогикалық тәжірибені өткізудің әдістемесі" 2016ж. №2674, БҚАТУ, Орал қ.

  Scientific publication: 1."Балалар мен жасөспірімдердің саяси ойлауы", ІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция, "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации" Выпуск 3, сборник научных трудов. Украина, Переяслав-Хмельницкий.2015г., 289-290 бб.; "Қазақтардың саяси менталитетін психосемантикалық зерттеу", "Молодой ученый: вызовы и перспективы". Сборник статей по материалам IV научно-практической конференции, Москва 2016 г., 332-339 бб.; "Тұлғаның саяси көзқарастарының қалыптасуы", "Молодой ученый: вызовы и перспективы", Сборник статей по материалам VIII научно-практической конференции, Москва 2016 г., 279-283 бб.; "Психологиядағы саяси менталитет мәселелері", Ізденіс №3, Алматы 2016 ж., 25-28 бб.; "Кәсіптік-техникалық білім беру жүйесіне жаңғыртулар енгізу", материалы второй республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной ЭКСПО-2017, "Роль молодежи в развитии науки и инновации в XXI веке"// Орал 2017г.; "Қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы - мемлекеттік тіл",

  "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында, «Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 27 сәуір, Орал 2018 ж.

  Subjects taught: psychology and human development, inclusive education

 • Yergalieva Gulzhan

  professor, candidate of pedagogics


  SNP: Yergalieva Gulzhan

  General teaching experience: 26

  The degree: professor, candidate of pedagogics

  Academic title: professor, candidate of pedagogics

  Е-mail:e77ask@yandex.ru

  Information on refresher courses: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» 09.06.2018, №0280578, «Назарбаев Зияткерлік мектептері 05.06.2017, №001794», «Внедрение инновационных технологий обучения» 02.04.2013, №21, «Система независимой оценки качества высшего, техническогои и профессионального образования», 6.12.2014., «The he she successfully finished the English course on the elementary level», 2015, № 2015634

  Scientific publication: «Өзін-өзі тану» электронды оқулық, Басылған Орал, 2012 ж, көлемі:200 мб. Серіктес авторлар: Қажимова Р.К., Қазақстан Республикалық Білім және ғылым министрлігі М. Өтемісов атындағы БҚМУ «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» байқауында.

  Subjects taught: inclusive education, pedagogy

 • Maksоtova Tolkyn

  teacher, master


  SNP: Maksоtova Tolkyn

  General teaching experience: 5

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: alasha_92@ mail.ru

  Information on refresher courses: 04.11.2016 ж.- «Қашықтықтан білім беру технологиялары» семинар-тренинг (72 сағат) Сертификат №990. Орал қ.; 29.04.2017ж.- «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат) Сертификат №0205115. Алматы қ.; 2018ж.- «Заманауи зерттеулердің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Сертификат №0090. Астана қ.

  Scientific publication: Изотерапия – мүмкіндігі шектеулі баланы дамытушы қолданбалы құрал, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 52 – 57 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Мүмкіндігі шектеулі бала»-қоғамның ең өзекті мәселесі, «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Орал, 2016. 100-105 бб ISBN 978-601-266-310-5 (ІІ том); «Оқу мотивациясын қалыптастырудың ғылыми негіздері», М.Өтемісов атындағы БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» атты Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары БҚМУ, Орал 2017, 19-20 қазан; «Инклюзивті білім беру-қоғам қажеттілігі», «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ Халықаралық ғылыми конференция, АМУ, Ақтөбе 2017, 30 қараша

  Subjects taught: psychology

 • Nurmanova Assel           

  teacher, master


  SNP: Nurmanova Assel

  General teaching experience: 5

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: nurmanova-asel@mail.ru

  Information on refresher courses:

  «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы замануи педагогикалық технологиялар», 09.06.2018ж., № 0280580

  Scientific publication: -Мектепте көптілділікті оқытуда оқушылардың ынтасын қалыптастыру мәселелері // «Қазақстан -2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 26.01.2013ж.ISBN 978-601-266-135-4. 240-242 бб.; Қазақстанда көптілді білім берудің мәселелері // М. Өтемісұлына арналған 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 21.11.2013ж.ISBN 978-601-266-174-3. 130-133бб.; Көптілділікке үйрету –маңызды мәселе // «Қазіргі білім кеңістігіндегі мәдениет, өнер және ғылым» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 26.11.2013ж. ISBN 978-601-266-184-2. 249-250 бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын бірлескен іс-әрекет арқылы дамыту //«Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал. №2, 2014. ISSN 0207-5474.5-7бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын шет тілі сабағында ойын іс-әрекеті арқылы қалыптастыру // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. №3,2014ж. ISSN1680-0761. 53-57бб.; Бастауыш мектеп оқушыларының оқу мотивациясын дамыту // «Жаhандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. Орал, 31.10.2014ж. 248-249 бб.; Бастауыш сынып оқушыларына шет тілі пәнін бірлескен іс – әрекет арқылы оқыту негіздері// «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» І Международная научно-практическая интернет-конференция. г.Переяслав-Хмельницкий. 21-22.10.2015г. 247-252бб.; Студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру // Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы » атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал, 12 маусым, 2015 жыл. ISBN 978-601-266-246-7. 88-90 бб.; Оқу мотивациясын қалыптастырудың ғылыми негіздері// М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаhандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал,19-20.10.2017ж. 194-197бб. ISBN 978-601-266-307-5.; Инклюзивті білім беру-қоғам қажеттілігі // «Жұбанов тағылымы» атты Дәстүрлі ІХ Халықаралық ғылыми конференция. Ақтөбе қаласы, 30.11.2017ж. ISBN – 978-601-80696-2-8

  Subjects taught: professionally oriented foreign language

 • Madenova Lyazzat     

  senior lecturer, master


  SNP: Madenova Lyazzat

  General teaching experience: 14

  The degree: master

  Academic title: senior lecturer, master

  Е-mail: lim103@bk.ru

  Information on refresher courses: «Основы методики педагогических измерений, 18.05.2018, №00067; «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында смарт технологияларды тиімді пайдалану және әлемдік тәжірибе», 15.05.2017, №02552017; «Білім берудегі инновациалар мен тәжірибе: уақыт талабы», №036120; «Тәжірибеге бағытталған оқыту, 28.01.2015», №006

  «Өрлеу», 11.10.2014, №0132113; «Оқытудың инновациалық технологияларын еңгізу», 02.04.2013.,№16; «Английский язык» 21.06.2014, №0014730; «Педагогический процесс в современном ВУЗе» 23.01.2014, №00140145

  Scientific publication: Білім берудің және педагогикалық ойдың тарихы кестелер, сызбалар, тірек конспектілері-Оқу құралы.Орал, 2006; Тәрбиелеу теориясы. Қысқаша курс- ISBN 978-601-266-006-7 М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2009ж.; Дидактика. Қысқаша курс- ISBN 978-601-266-005-0 М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2009ж.; Мектеп мұғалімінің анықтамалығы - Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-038-4 2010 ж.; Психологиялық -педагогикалық сөздік- Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-009-4 x 2010 ж.; Психологиялық -педагогикалық сөздік. Екінші басылымы- Алматы: «Арыс» баспасы, ISBN 978-601-291-009-4 x 2011 ж.; Жоғары сынып оқушыларында топтық оқыту арқылы танымдық белсенділігін қалыптастыру- М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, ISBN 978-601-266-167-5 2013 ж.; Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы.Орал,2015

  Subjects taught: Pedagogy, criteria-based assessment

 • Yeskakova Fariza

  teacher, master


  SNP: Yeskakova Fariza

  General teaching experience::5

  The degree: master

  Academic title: teacher, master

  Е-mail: Yeskakova- 92@mail.ru

  Information on refresher courses:

  «Білім беру саласындағы педагогикалық шеберлігі және өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін» 2016ж., №918

  Scientific publication: «Развитие компотентности самоменеджмента как одна из основный целей обучение в высшей школе» // «Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту аясында педагог кадрларды дайындау» тақырыбындағы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ // 9-10 маусым,2017ISBN 978-9965-884-86-3-267 бб.; Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности// «ЖАҺАНДЫҚ ӘЛЕМДЕГІ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция// 19-20 қазан, 2017 ISBN 978-601-266-307-5, 151 бб.; «Зерттеу материалдарын пайдалана отырып Құрманғазы күйлерін насихаттау» \\ «Жұбанов тағылымы» атты дәстүрлі ІХ халықаралық ғылыми конференция\\ 30 қараша, 2017ж.

  Subjects taught: science for young children, rhythm and choreography
Сайттың жаңа нұсқасы